Naar inhoud
Gemeente Mol

Extra indienronde aanvragen ‘coronasubsidie voor verenigingen’ tot 31 oktober

donderdag 26 augustus 2021

De vierde indienronde voor het aanvragen van een ‘coronasubsidie voor verenigingen’ loopt nog tot 31 oktober 2021. Geïnteresseerde verenigingen kunnen voor de werkingsperiode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een subsidieaanvraag indienen via www.gemeentemol.be/coronasubsidies. Het maximumbedrag voor het coronaproof organiseren van de werking of activiteiten werd in mei op de gemeenteraad verhoogd van 1.000 naar 3.500 euro. Daarnaast werden de kosten voor een tegemoetkoming verruimd en de voorwaarden versoepeld.

Deze coronasubsidies maken deel uit van alle inspanningen die het gemeentebestuur levert om onze verenigingen doorheen de crisis te helpen. De coronacrisis zorgt bij vrijwel elke vereniging voor een financiële kater. De reguliere inkomsten uit de werking vielen voor meerdere maanden weg. Activiteiten om geld in te zamelen voor de clubkas werden en worden noodgedwongen geannuleerd.

Met het subsidiereglement ‘coronasubsidies voor verenigingen’ creëren we een tijdelijke coronasubsidie die elke vereniging gericht kan aanvragen. Het gemeentebestuur benadrukt hiermee het belang van het verenigingsleven. We zijn vastberaden om onze clubs en verenigingen doorheen deze crisis te helpen.

Hoe kan je de coronasubsidies aanvragen?

Voor periode 4 - kosten die gemaakt zijn van 1 juli tot en met 30 september 2021 - vul je voor 31 oktober 2021 je aanvraagformulier in via www.gemeentemol.be/coronasubsidies. Voeg ook zeker de nodige bewijsstukken toe.

Na een controle van het ingediende dossier wordt per vereniging beslist over de terugbetaling.

Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?  

  • 100% van de kosten voor coronamaatregelen

Met een maximum van 3.500 euro per periode kunnen verenigingen alle extra kosten terugvragen die ze maken om coronaveilig hun werking of activiteiten te organiseren. We denken daarbij aan kosten voor extra beschermingsmateriaal, kosten om bijkomende infrastructuur te huren, kosten voor signalisatie,… Dubbele kosten voor lesgevers, personeel of vrijwilligersvergoedingen betalen we niet terug. 

  • 100% van de kosten bij annulering of afgelasting

Wanneer verenigingen door corona noodgedwongen moeten overgaan tot annulering of afgelasting, dan betalen we alle gemaakte kosten terug, met een plafond van 500 euro per werkingsperiode. We spreken hier over voorschotten die niet kunnen teruggevorderd worden, drukwerk,…. De annulering of afgelasting moet het gevolg zijn van een wijziging in de coronaregels of een corona-uitbraak in de vereniging. De gemiste inkomsten door het annuleren van de activiteit komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

  • 100% van de kosten voor publieke (live)streaming

Alle kosten die verenigingen maken om hun voorstellingen of activiteiten via (live)streaming naar een breder publiek te brengen, betalen we terug met een maximum van 2.000 euro per werkingsperiode. We spreken hier over kosten voor het huren van materiaal en het inschakelen van cameramensen, regisseurs, monteurs. Kosten voor de aankoop van materialen betalen we niet terug. 

Welke verenigingen kunnen de subsidies aanvragen?

De coronasubsidies zijn mogelijk voor alle verenigingen uit onze gemeente die zijn aangesloten bij een adviesraad. We spreken hier over de adviesraden cultuur, jeugd, sport, senioren, mensen met een beperking en de mondiale raad. Daarnaast kunnen ook niet-aangesloten feitelijke verenigingen een subsidie ontvangen als ze aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Werking hebben in onze gemeente en zich richten op onze inwoners
  • De activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen
  • De vereniging is een privéinitiatief zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk
  • De vereniging werkt met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be