Naar inhoud
Gemeente Mol

Ziekenhuis zet zich opnieuw schrap: verdubbeling aantal opnames

knip1
donderdag 19 augustus 2021

Het aantal opnames in de ziekenhuizen in onze regio neemt toe in vergelijking met vorige week. Het gaat nu om 15 tot 20 patiënten die verdeeld liggen over de verschillende ziekenhuizen. Daarnaast staan onze ziekenhuizen klaar om ook patiënten van buiten de regio op te vangen als dat nodig zou zijn. We stellen vast dat de meeste opgenomen patiënten niet gevaccineerd zijn. Anderzijds zien we dat de vaccinatiegraad in onze eerstelijnszone blijft stijgen. Met de vaccinaties van de afgelopen week klimmen we op tot 93,27% bij de 18-plussers.

Heilig Hartziekenhuis

 • De ziekenhuizen in onze regio telden afgelopen week tussen de 15 en de 20 coronapatiënten. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vorige week.

 • Van de opgenomen patiënten liggen er enkelen op intensieve zorgen (het exacte aantal wisselt voortdurend).

 • De patiënten worden opgevangen in isolatiekamers. Op die manier kan de zorg verspreid worden over de verschillende afdelingen, wat belangrijk is voor de zorgbelasting bij het ziekenhuispersoneel.

 • De opgenomen coronapatiënten zijn voornamelijk – maar niet exclusief - actieve veertigers, veelal patiënten die niet gevaccineerd zijn.

 • Niet-gevaccineerden lopen een hoger risico op intensieve zorgen.

 • De opnamecijfers stijgen over het hele land. Inmiddels schakelden twee van de veertien Vlaamse ziekenhuizen al naar een hogere alarmfase. In Brussel zien we dat bijna de helft van de ziekenhuizen (5/11) al in fase 1b aanbeland zijn. Dat wil zeggen dat ze met een cohorte afdeling werken, wat een zware belasting voor het ziekenhuis betekent.

 • Transfers tussen de verschillende ziekenhuizen blijven noodzakelijk om de werkdruk gelijkmatig te verdelen. Het Heilig Hartziekenhuis zet zich schrap om extra patiënten van buiten de regio op te vangen indien dat nodig zou zijn. De frequentie van het overleg met de ziekenhuizen buiten de regio neemt opnieuw toe.

 • Het Heilig Hartziekenhuis uit bezorgdheid over de te verwachten opflakkering van infectieziekten zoals griep en RSV. Dit kan in combinatie met corona voor de nodige problemen zorgen omdat de symptomen gelijkend zijn, wat een snelle en correcte diagnose bemoeilijkt. Ook griepvaccinatie blijft dit najaar dus erg belangrijk.

Vaccinatiecentrum

 • We behalen momenteel in onze eerstelijnszone een vaccinatiegraad van 92,72% bij de 12-plussers. Bij de 18-plussers ligt de vaccinatiegraad op 93,27%.
 • Het vaccinatiecentrum zet in op het toedienen van tweede prikken.
 • Ongeveer 20% van de inwoners die een ‘tweedekans’-uitnodiging ontvangt, legt afspraken vast voor vaccinatie.

 • Tieners die in de tweede helft van augustus 12 jaar worden, ontvangen op dit moment geen uitnodiging voor vaccinatie. Ze kunnen zich wel registreren op www.vaxlist.be en maken via die weg een grote kans om – na hun verjaardag – snel gevaccineerd te worden.

 • Vanaf half september sturen we opnieuw uitnodigingen uit naar ‘nieuwe’ 12-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn. We nodigen hen uit voor een eerste prik in de tweede helft van september en een tweede prik half oktober.

 • De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besliste om een extra vaccin aan te bieden aan personen met verminderde immuniteit. Meer info vind je op www.laatjevaccineren.be. Het vaccinatiecentrum ontving nog geen instructies over de exacte timing of de praktische organisatie hiervan. Van zodra er meer duidelijkheid is, informeren we onze inwoners.

Testcentrum

 • Het testen in het testcentrum verloopt vlot. We testen minder dan in de maand juli. Het aantal reistesten neemt af met het einde van de zomervakantie in zicht.

Besmettingen

 • De afgelopen zeven dagen registreerden we 29 besmettingen. Dit stemt overeen met een incidentiegraad van 78,3 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste zeven dagen).

 • De besmettingen komen voornamelijk voor in de leeftijdscategorie van 10-19 jaar, gevolgd door de 40-49-jarigen. We zien weinig besmettingen bij de 0-9-jarigen en bij de 70-plussers.

 • De positiviteitsratio ligt momenteel op 2,07%. Dit betekent dat er gemiddeld 2,07 positieve gevallen zijn per 100 afgenomen coronatesten.

 • Het virus blijft overdraagbaar na vaccinatie, het toepassen van de klassieke maatregelen (afstand houden, mondmasker dragen op drukken plaatsen en een goede handhygiëne) blijft dus belangrijk.

Meer info: www.gemeentemol.be/corona