Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek over ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 17 augustus 2021

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030. Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Je kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website via volgende rechtstreekse link: https://ovam.be/nieuw-ontwerp-beleidsprogramma-op-weg-naar-circulair-bouwen.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be