Naar inhoud
Gemeente Mol

7.500 euro infrastructuursubsidie voor Scouts en Gidsen Mol-Donk

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 20 juli 2021

Scouts en Gidsen Mol-Donk krijgt een subsidie van het gemeentebestuur voor werken aan het sanitair. Het gaat om een bedrag van 7.500 euro. De vereniging diende een subsidieaanvraag in op basis van het subsidiereglement ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Het gemeentebestuur volgt voor de aanvraag het advies van de jeugdraad, die eerder al groen licht gaf.

De subsidie is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hun jeugdwerkinfrastructuur (lokalen, directe omgeving, materiaalcontainers en bewegwijzering) in onze gemeente brandveilig maken, functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgen.

Elk jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen over een periode van drie jaar. Het totale subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief over drie jaar kan nooit meer bedragen dan 75% van de onkosten met een maximum van 7.500 euro. De subsidiëring van een uitgevoerd werk kan maximaal éénmaal aangevraagd worden.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in op www.gemeentemol.be > e-loket > jeugdwerkinfrastructuur, subsidie.

Meer info: jeugddienst, 014 33 05 30, jeugddienst@gemeentemol.be