Naar inhoud
Gemeente Mol

Publieke consultatieronde ontwerp natuurbeheerplan Berkenbossen vanaf 3 mei

2604 consultatieronde Berkenbossen Mol
vrijdag 30 april 2021

Van maandag 3 mei tot en met woensdag 2 juni 2021 vindt een publieke consultatieronde plaats over het ontwerp natuurbeheerplan ‘Berkenbossen Mol’. Alle geïnteresseerden kunnen het natuurbeheerplan dan inkijken. Je kan het plan opvragen via mail naar joost.malliet@provincieantwerpen.be of langsgaan bij Bosgroep Kempen Noord vzw, Polderstraat 33, 2360 Oud-Turnhout. Gedurende deze consultatieronde kan je opmerkingen en/of bezwaren indienen bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, ter attentie van Ivan Schoemans of ivan.schoemans@vlaanderen.be.

Bosgroep Kempen Noord vzw stelde een ontwerp op voor het gezamenlijk natuurbeheerplan type 2 ‘Berkenbossen Mol’. Dit beheerplan heeft betrekking op een selectie van bossen in private eigendom (40,57 ha) gelegen in de omgeving van Kiezelweg, Haagdoornstraat en Zuiderring in onze gemeente.

Duurzaam beheer bossen

Het beheerplan heeft als algemene doelstelling het duurzaam beheren van de bossen, met oog op het verhogen van de ecologische, landschappelijke en economische waarden. Er is aandacht voor gemengde inheemse bossen, behoud van oude grove dennen en golvende brede bosranden.

Consultatieronde van 3 mei tot en met 2 juni

De consultatieronde loopt van 3 mei tot en met 2 juni 2021. Het ontwerp natuurbeheerplan (ONTV_TR_NBP-AN-20-0002_De_Berkenbossen) kan dan ingezien worden van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur, bij: Bosgroep Kempen Noord vzw, Polderstraat 33, 2360 Oud-Turnhout, 014 85 90 19, kempennoord@bosgroep.be.

Wil je het ontwerpplan digitaal inkijken, vraag het plan dan op bij joost.malliet@provincieantwerpen.be.

Opmerkingen en bezwaren?

Gedurende de consultatieronde kan je opmerkingen en bezwaren rechtstreeks richten aan Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, ter attentie van Ivan Schoemans of ivan.schoemans@vlaanderen.be.

Meer info: Bosgroep Kempen Noord, 014 25 56 16, joost.malliet@provincieantwerpen.be