Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur onderzoekt mogelijke alternatieve trouwlocaties

Gemeentebestuur onderzoekt mogelijke alternatieve trouwlocaties
dinsdag 30 maart 2021

De gemeenteraad aanvaardde tijdens de zitting van 22 maart een motie over alternatieve trouwlocaties.  Deze motie werd ingediend door Open VLD+. Door het goedkeuren van de motie zal het college van burgemeester en schepenen onderzoeken welke alternatieve locaties, al dan niet in openlucht, zouden kunnen dienen als trouwlocatie. Daarbij wordt onderzocht onder welke voorwaarden de locatie kan gebruikt worden. Het college van burgemeester en schepenen benadrukt dat het aanvaarden van de motie uitsluitend het startpunt van een verder onderzoek omvat. Er is nog geen enkele finale beslissing genomen.

Een aantrekkelijke trouwlocatie in openlucht lijkt romantisch, maar er zijn ook heel wat potentiële praktische struikelblokken. In elk geval moet het wettelijk gaan om een trouwlocatie die eigendom is van het gemeentebestuur, een neutraal karakter heeft en geen medegebruik. De plaats moet ook afgesloten kunnen worden voor andere bezoekers, wat dan weer de inzet van publiek toegankelijke plaatsen (pleinen, parken,…) bemoeilijkt. Andere vragen die een oplossing vragen:  

  • Wat bij verwacht of onverwacht slecht weer, zoals regen, wind of zelfs storm?
  • Welke infrastructuur (zitgelegenheid, geluidsversterking,…) moet op deze trouwlocatie aanwezig zijn, permanent of tijdelijk?
  • Wie stelt deze infrastructuur op en wat met de kosten die hiervoor gemaakt worden?
  • Wat met de praktische organisatie voor huwelijken op dezelfde dag, waarbij de verschillende echtparen een andere locatie (binnen versus buiten) kiezen?

Tijdens de coronacrisis

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor trouwlocaties buiten geldt voor na de coronacrisis. Als we de beslissing nemen om hiermee door te gaan, moeten we een geschikte vaste locatie vinden die we voor een lange periode kunnen aanbieden.

Binnen de coronacrisis is het college van burgemeester altijd bereid om buitenlocaties mogelijk te maken, wanneer dit volgens de actuele coronamaatregelen op dat moment aangewezen is. Wanneer bijvoorbeeld buiten grotere samenkomsten toegelaten zijn dan binnen, dan willen we voor deze periode flexibel bekijken welke locaties tijdelijk kunnen ingezet worden als alternatieve trouwlocatie.

Die flexibiliteit hebben we het voorbije jaar trouwens ook al aan de dag gelegd door de podiumzaal van ’t Getouw te gebruiken en zo – wanneer het toegelaten was – meer toeschouwers op basis van de 10 m²-regel toe te laten.

Alternatieve trouwlocaties

Wat betreft alternatieve trouwlocaties communiceerde het gemeentebestuur via de toelichting van het meerjarenplan al dat we het oud-gemeentehuis na een grondige renovatie opnieuw willen gebruiken als stemmige trouwlocatie. Hiermee knopen we opnieuw aan met een traditie van vroeger.

Op dit moment is een architectenbureau aangesteld voor het uitwerken van renovatieplannen voor dit beschermd historisch gebouw. Wanneer het oud-gemeentehuis gerenoveerd is, zullen trouwers kunnen kiezen voor de raadzaal in ’t Getouw of het stemmige oud-gemeentehuis als alternatief. Onder welke voorwaarden – bijvoorbeeld maximumaantal bezoekers of welke tijdstippen – dit zal kunnen, vraagt nog verdere uitwerking.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be