Naar inhoud
Gemeente Mol

Moeilijke situatie jeugd- en sportverenigingen: ‘Begrip voor elke beslissing!’

vrijdag 26 maart 2021

Het gemeentebestuur begrijpt de uiterst moeilijke situatie waarin onze jeugdverenigingen en sportclubs zich momenteel bevinden. Enerzijds paste het Overlegcomité de richtlijnen voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren niet aan, anderzijds worden we momenteel - ook in onze gemeente - geconfronteerd met stijgende besmettings- en opnamecijfers. Het gemeentebestuur besliste om het eigen vrijetijdsprogramma van de Grabbelpas te vervangen door noodopvang, maar respecteert elke beslissing van verenigingen om de komende weken al dan niet een coronaveilig aanbod te voorzien. Wél benadrukken we het strikt opvolgen van de richtlijnen en hopen we dat ouders zich aan de 1-hobby-regel houden. Het drastisch beperken van de fysieke sociale contacten - ook bij kinderen - is nodig als we kans willen maken op een fysieke heropening van de scholen op maandag 19 april.

In de huidige acute crisissituatie waarbij het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook in onze gemeente fors stijgt, vindt het gemeentebestuur het niet langer verantwoord om de Grabbelpas als vrijetijdsprogramma aan te bieden. Daarom annuleerden we met spijt in het hart het eerder gecommuniceerde aanbod en zetten we integraal in op aanvullende noodopvang.

Fysieke contacten drastisch dalen

Het aantal fysieke sociale contacten over de gezinnen heen – ook tussen kinderen -, moet de komende weken drastisch dalen. Alleen dan is er sprake van een echte paaspauze en maken de scholen een ernstige kans om op maandag 19 april te heropenen met contactonderwijs. Dat we samen slagen in deze ambitie, is de verantwoordelijkheid van elke inwoner.

De afgelopen weken bleek eens te meer dat de buitenlandse varianten – momenteel goed voor 90% van de besmettingen in onze gemeente – veel besmettelijker zijn én meer ziek maken. Ook heel jonge kinderen raken besmet en geven het virus door, zo bleek de afgelopen weken uit meerdere klasquarantaines in onze kleuterscholen.

Het is noodzakelijk om de paasvakantie maximaal te gebruiken om de snelle verspreiding van het virus over de verschillende gezinnen en families heen, te stoppen. In deze acute crisissituatie – zo besliste de gemeentelijke crisiscel – valt een eigen collectief vrijetijdsaanbod moeilijk te verantwoorden. Meer informatie over de actuele medische situatie in onze gemeente lees je hier.

Wat met de verenigingen?

Sommige verenigingen en clubs beslissen mogelijk de komende dagen om ook hun aanbod tijdelijk stop te zetten. We hebben veel begrip voor de verenigingen en clubs die in deze situatie een adempauze inlassen van enkele weken. Voor alle duidelijkheid: dit is - in navolging van de beslissingen van het Overlegcomité - niet verplicht. We vragen aan ouders om dergelijke beslissingen te respecteren.

Hetzelfde begrip hebben we voor de verenigingen en clubs die beslissen om - conform de specifieke coronarichtlijnen voor hun werking - door te gaan, al dan niet met een specifiek aanbod voor de paasvakantie. Wél vragen we deze verenigingen en clubs om uiterst strikt de richtlijnen te volgen, inclusief de werking met vaste groepen.

We vragen de verenigingen om het belang van de 1-hobby-regel bij ouders te benadrukken, zeker in deze afkoelingsperiode. Ook een combinatie tussen hobby’s en ons aanbod voor noodopvang tijdens de paasvakantie raden we ten stelligste af.

Richtlijnen georganiseerde buitenschoolse activiteiten

De actuele regels voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar lees je hier. Voor volwassenen geldt voor buitenactiviteiten opnieuw het samenscholingsverbod als je met meer dan 4 personen bent.

Respect voor verenigingen en clubs

We beseffen dat de steeds veranderende regels veel vragen van onze verenigingen en clubs. Net als zovelen in onze gemeente doen ze er alles aan om de cijfers zo laag mogelijk te houden. We hebben heel veel respect voor hun flexibiliteit en inzet. Bedankt!

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 10, sportactiviteiten@gemeentemol.be