Naar inhoud
Gemeente Mol

Geen Grabbelpas als vrijetijdsprogramma, capaciteit noodopvang wordt uitgebreid

Grabbelpas geannuleerd
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 26 maart 2021

Het gemeentebestuur annuleert met spijt in het hart de aangekondigde Grabbelpasloting voor het gecommuniceerde aanbod. In de huidige acute crisissituatie waarbij het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook in onze gemeente fors stijgt, vinden we het als gemeentelijke crisiscel niet langer verantwoord om onze Grabbelpas als vrijetijdsprogramma aan te bieden. Samen met deze moeilijke beslissing creëren we meteen ook extra capaciteit voor de noodopvang tijdens de paasvakantie voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs.

De begeleiding voorzien voor de Grabbelpas, zullen we tijdens de paasvakantie integraal inzetten voor de organisatie van deze aanvullende noodopvang.

Enkel in nood
Deze noodopvang richt zich uitsluitend op ouders die tijdens de paasvakantie niet kunnen telewerken én geen ander coronaveilig opvangalternatief hebben. We roepen alle ouders op om uitsluitend in deze situatie van de noodopvang gebruik te maken. Voor de start deze noodopvang bezorg je ons een werkgeversattest waarin wordt verklaard dat telewerken onmogelijk is.

Opvang op weekbasis
Deze opvang vindt maximaal buiten plaats, in kleine vaste bubbels. Dit is een aanbod op weekbasis, dagelijks van 9 tot 16 uur. Je kinderen zijn welkom vanaf 8.30 uur en mogen uiterlijk blijven tot 16.30 uur. Dit aanbod vormt een alternatief voor de flexibele werking van onze buitenschoolse kinderopvang. Ook hiervoor gelden de criteria van noodopvang. Begin volgende week starten we met de aanmelding van onze noodopvang. Dit zal verlopen via ons online inschrijvingsprogramma. Verdere communicatie hierover volgt nog.

Ook onze buitenschoolse kinderopvang communiceert begin volgende week over hun inschrijvingsregeling. Een combinatie van beide opvanginitiatieven is tijdens de paasvakantie niet toegelaten. Ook de combinatie met andere buitenschoolse activiteiten in de paasvakantie raden we in de huidige situatie ten stelligste af.

Waarom deze beslissing?
Het aantal fysieke sociale contacten over de gezinnen heen – ook tussen kinderen -, moet de komende weken drastisch dalen. Alleen dan is er sprake van een echte paaspauze en maken de scholen een ernstige kans om op maandag 19 april te heropenen met contactonderwijs. Dat we slagen in deze ambitie, is ieders verantwoordelijkheid.

De afgelopen weken bleek eens te meer dat de buitenlandse varianten – momenteel goed voor 90% van de besmettingen in onze gemeente – veel besmettelijker zijn én meer ziek maken. Ook heel jonge kinderen raken besmet en geven het virus door, zo bleek de afgelopen weken uit meerdere klasquarantaines in onze kleuterscholen.

Het is noodzakelijk om de paasvakantie maximaal te gebruiken om de snelle verspreiding van het virus over de verschillende gezinnen en families heen, te stoppen. In deze acute crisissituatie – zo besliste de gemeentelijke crisiscel – valt een eigen collectief vrijetijdsaanbod moeilijk te verantwoorden. Meer informatie over de actuele medische situatie in onze gemeente lees je hier.

Gezinsalternatieven
Onze dienst toerisme en andere lokale partners werkten de afgelopen weken een openluchtaanbod uit voor gezinnen met hun eigen bubbel. We hopen dat op deze manier heel wat kinderen tijdens de paasvakantie alsnog van beweging buiten kunnen genieten. Hieronder vind je alvast enkele mogelijkheden:

Daarnaast hebben we ook nog een vast aanbod, waaronder enkele voorbeelden:

We hopen op begrip voor deze moeilijke beslissingen. Met beide initiatieven voor noodopvang proberen we alle ouders in een moeilijke situatie, te helpen.

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 30, jeugddienst@gemeentemol.be