Naar inhoud
Gemeente Mol

Scholen organiseren noodopvang van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april

Noodopvang scholen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 26 maart 2021

De basisscholen in onze gemeente organiseren in samenwerking met de dienst buitenschoolse kinderopvang tijdens de ‘paaspauze’ van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april noodopvang. Deze noodopvang geldt alleen voor ouders die niet kunnen telewerken én geen enkel ander coronaveilig opvangalternatief hebben. Er geldt een verschillend systeem van noodopvang tijdens de schooluren en opvang die ook voor en na de schooluren doorloopt. Voor de noodopvang geldt een strikte capaciteitsbeperking. Voor beide systemen staaf je je inschrijving met een attest van je werkgever én schrijf je tijdig in.

Het overlegcomité besliste op woensdag 24 maart om de lessen op te schorten van 29 maart tot en met 2 april in de scholen. In navolging van deze beslissing, organiseren onze scholen noodvang, zowel voor de kleuters als voor kinderen uit de lagere school.

Maak zo weinig mogelijk gebruik van noodopvang
Door de sterke stijging in besmettingen en ziekenhuisopnames, nam het Overlegcomité strenge maatregelen om contacten zoveel mogelijk te beperken. Het uitganspunt is dat kinderen thuis worden opgevangen. Op deze manier beperk je je contacten en dus ook de verspreiding van het virus.

Wie kan gebruik maken van de noodopvang?
Het gaat om noodopvang die enkel toegankelijk is voor kinderen van ouders:

 • die niet kunnen telewerken, én
 • geen enkel ander coronaveilig opvangalternatief hebben

Ouders staven hun inschrijving met een attest van hun werkgever.

Strikte richtlijnen
We organiseren de noodopvang volgens de strikte richtlijnen van het agentschap Opgroeien. Concreet betekent dit dat we werken in bubbels van 10 unieke kinderen per week. Door te werken in vaste groepen, beperken we het aantal contacten van de kinderen en beperken we dus ook het risico op verspreiding van het coronavirus.

Door deze werkwijze:

 • Is het aantal opvangplaatsen beperkt
 • Blijven kinderen die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang, de hele dag op de locatie van de buitenschoolse kinderopvang (ook tijdens de schooluren).

Opvang door de scholen tijdens de schooluren
Heb je enkel noodopvang nodig tijdens de schooluren? Dan schrijf je in voor de noodopvang van de school. De scholen bezorgen aan de ouders de link naar het juiste formulier. Aan het inschrijvingsformulier voeg je het attest van je werkgever toe.

Volgende afspraken zijn van toepassing:

 • Je schrijft in voor zaterdag 27 maart, 16 uur
 • Je schrijft in per dagdeel: voormiddag, namiddag of hele dag
 • Op woensdag is er enkel opvang in de voormiddag
 • We maken vaste bubbels van 10 unieke kinderen
 • Deze opvang kan niet gecombineerd worden met de langere buitenschoolse kinderopvang

Opvang door de buitenschoolse kinderopvang voor opvang langer dan de schooluren
De gemeentelijke dienst buitenschoolse kinderopvang ondersteunt de scholen via een extra aanbod van noodopvang die doorloopt voor en na de schooluren. Kinderen kunnen er van 7 tot 18.30 uur terecht. Hier geldt een strikte capaciteitsbeperking. In totaal voor alle opvanglocaties hebben we plaats voor 120 kinderen.

Volgende afspraken zijn van toepassing:

 • Kinderen blijven gedurende heel de dag in de kinderclub (ook tijdens de schooluren)
 • Deze opvang kan niet gecombineerd worden met de noodopvang op school
 • We voorzien geen busvervoer naar de kinderclubs
 • We maken vaste bubbels van 10 unieke kinderen per week

Hoe inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang?

 • Je mailt het attest van je werkgever naar bkomol@gemeentemol.be. Als er twee ouders zijn, verwachten we een attest van beide ouders.
 • Na ontvangst van de attesten zet de dienst buitenschoolse kinderopvang de i-Schoolkalender van je kind open.
 • Je reserveert per kind en per opvangmoment via het online reservatiesysteem i-School. Je schrijft in op de reservelijst.
 • Kinderen die nog niet gekend zijn in i-School moeten eerst het aanmeldingsformulier op de website van de gemeente Mol invullen: https://www.gemeentemol.be/eloketdetailv2.aspx?id=177
 • De dienst buitenschoolse kinderopvang schuift de eerste 10 kinderen per locatie door naar de definitieve lijst (met voorrang voor zorgsector).
 • Je ontvangt een mail ter bevestiging van de inschrijving. Enkel wanneer je kind op de definitieve lijst staat, kan het opgevangen worden.
 • Inschrijven kan tot de dag voordien tot 12 uur.

Meer info:

> dienst onderwijs, 014 33 15 10, onderwijs@gemeentemol.be

> buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be