Naar inhoud
Gemeente Mol

Vaccinaties voor 65-plussers: uitnodigen tussen geboortejaar 1937 en 1944

knipsel
donderdag 25 maart 2021

Woensdagavond 24 maart verstuurden we in totaal 3.300 uitnodigingen (3.000 Pfizer en 300 AstraZeneca) voor vaccinaties in vaccinatiecentrum De Zwaan. Met deze uitnodigingen voor de 65-plussers hebben we inmiddels in de geboortejaren 1937 - 1944 aangesneden (leeftijd van 77 jaar en ouder). Elke volwassen inwoner van eerstelijnszone Baldemore (eerstelijnszorg Balen, Dessel, Mol en Retie) krijgt de komende maanden een unieke kans. Door te kiezen voor vaccinatie draag je een onmisbaar steentje bij in de lange weg uit deze coronacrisis.

  • Diegene waarvan een e-mailadres gekend is, ontvingen hun uitnodiging al per mail. De uitnodiging op papier belandt bij deze inwoners de komende dagen in de brievenbus. Enkele dagen later volgt dan het persoonlijk vaccinatiedossier.
  • De inwoners die nu worden uitgenodigd, krijgen voor hun eerste inenting een afspraakmoment voorgesteld in de eerste week van de paasvakantie. Afhankelijk van het toebedeelde vaccin wordt meteen ook een moment voor de tweede inenting voorgesteld.
  • Vandaag (donderdag 25 maart) worden in totaal 750 inwoners gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Ook dit betreft hoofdzakelijk inwoners uit de oudste leeftijdscategorieën, met nog een beperkt aantal zorgprofessionals uit de tweede lijn.
  • Op https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller vind je de actuele stand van zaken. Deze verandert voortdurend. De cijfers zijn afkomstig uit Vaccinnet. De verwerking van de nieuwe inentingen loopt in deze software steeds enkele dagen achter op de reële situatie.
    • o Op dit moment tellen we in onze zone 5.936 gevaccineerden (9% van de volwassen bevolking).
    • o 6,65% van de 65-plussers is in onze zone op dit moment gevaccineerd. Dit cijfer zal met de lopende vaccinaties en de al uitgestuurde uitnodigingen voor de komende dagen en weken snel en fors stijgen.
  • De afgelopen weken stelden we vast dat grootsteden bij de opstart in verhouding meer vaccins toebedeeld kregen. Dit werd bevestigd door de Vlaamse overheid, maar dit zal – zo werd ons beloofd – de komende weken worden rechtgezet met extra vaccintoezeggingen. We kijken hier nauwlettend op toe.
  • We benadrukken dat een uitnodiging tot vaccinatie steeds individueel is. Deze geldt dus niet voor je partner, ook al wordt dit – verkeerdelijk – vermeld op de Vlaamse uitnodigingsbrief. Elk vaccinatiemoment is persoonlijk toegewezen. Het uitnodigingen gebeurt op leeftijd, niet op adres of alfabetisch.

Meer info: callcenter vaccinatiecentrum, 014 38 90 47, www.vaccinatiecentrumbaldemore.be