Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur steunt Tennis Club Field bij aanleg vijf padelvelden

2202 subsidie Field padel
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 25 maart 2021

Tennis Club Field ontvangt van het gemeentebestuur een subsidie van 150.000 euro uit het infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector. Daarnaast krijgt de tennisclub een renteloze lening toegekend van 100.000 euro. De vereniging gebruikt deze financiële middelen voor het realiseren van vijf padelvelden aan de Kiezelweg 75 en om de bestaande outdoor tennisterreinen te moderniseren. Padel, een mix tussen tennis en squash, is de snelst groeiende sport ter wereld. Dankzij de steun van het gemeentebestuur kan ook Tennis Club Field voor onze sportieve inwoners investeren in deze populaire sport en de huidige tennisleden een vernieuwde infrastructuur aanbieden. We wensen Tennis Club Field veel succes met deze mooie uitbreiding van de activiteiten.

Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen en vindt het dan ook belangrijk dat sportverenigingen over degelijke en veilige infrastructuur beschikken. Met een renteloze lening en een infrastructuursubsidie willen we onze sportverenigingen zoveel mogelijk ondersteunen.

1. Infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector

Tennis Club Field diende op 23 december 2020 een aanvraag in voor een infrastructuursubsidie voor de aanleg van vijf padelvelden en bijhorende infrastructuurwerken aan de Kiezelweg 75. De kosten van de werken worden geraamd op 610.586 euro. De subsidie is goed voor 25% van de investeringen.

 

Reglement

Het gemeentebestuur zet in op het verbeteren van de infrastructuur in de jeugd-, cultuur- en sportsector. Daarom kunnen verenigingen een infrastructuursubsidie aanvragen voor investeringen aan infrastructuur voor cultuur-, jeugd- of sportwerking.

Verenigingen kunnen beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies:

  1. Infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking
  2. Infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor

overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

De infrastructuursubsidie bedraagt:

  • Voor infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking: 25% van de kostprijs van de investering met een maximum van 150.000 euro.
  • Voor infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen: 75% van de kostprijs van de investering met een maximum van 37.500 euro.

2. Renteloze lening cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

Tennis Club Field diende op 23 december 2020 een aanvraag in voor een renteloze lening voor de aanleg van vijf padelvelden en bijhorende infrastructuurwerken. De lening wordt toegekend voor een bedrag van 100.000 euro.

 

Reglement

Het gemeentebestuur verleent renteloze leningen aan cultuur-, jeugd- en sportverenigingen om ze te ondersteunen bij bouwen van en/of verbouwingswerken aan infrastructuur of de aankoop van gebouwen en/of gronden. De lening kan maximaal 50% bedragen van de werkelijke kosten, met een minimum van 7.500 euro en een maximum van 100.000 euro. De vereniging moet het volledige ontleende bedrag binnen een termijn van maximaal 10 jaar terugbetalen.

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 10, sportdienst@gemeentemol.be