Naar inhoud
Gemeente Mol

Wandelpad natuurgebied De Maat tijdelijk afgesloten voor natuurherstelwerken

woensdag 24 maart 2021

In natuurgebied De Maat is het wandelpad tussen knooppunt 55 en 54 tijdelijk afgesloten voor natuurbeheerwerken. Voor twee à drie weken is er een kleine omleiding aangeduid door Toerisme Provincie Antwerpen en dienst toerisme. De werken gebeuren in opdracht van Natuurpunt om een historische vloeiweide te herstellen.

Het open weiland wordt met deze werken in zijn historische staat hersteld. Ook de aanwezige stuwen en grachten worden opgewaardeerd. Het wandelpad zal er even modderig bijliggen, maar nadien zal snel de vroegere bloemenrijkdom van dit bevloeiingsgrasland terugkeren.

Historische ‘wateringen’

Natuurgebied De Maat bestaat grotendeels uit historische ‘wateringen’. Via een ingenieus grachten- en stuwensysteem konden landbouwers water vanuit het kanaal over de graslanden vloeien. Zo kregen ze betere kwaliteit hooi. Van groot belang in de tijd dat paarden nog de machines waren en hooi de brandstof van de landbouw en economie. Ook voor de natuur veranderde er heel wat, het kanaalwater bracht verschillende zeldzame plantensoorten met zich mee. Tot in de jaren ’80 werd deze vloeiweide nog op die manier beheerd, maar verval van de stuwen leidde tot het stoppen van de bevloeiing. Met deze inrichtingswerken kunnen we de bevloeiing hervatten en krijgen de laatste exemplaren van deze bijzondere bloemen terug de kans om zich over het hele grasland uit te breiden.

Dit natuurherstel gebeurt via Project Subsidie Natuur van de Vlaamse Overheid met steun van het ELFPO in opdracht van Natuurpunt.

Meer info: Natuurpunt Beheer vzw, info@natuurpunt.be