Naar inhoud
Gemeente Mol

Buitenschoolse kinderopvang en kort schooltoezicht schakelt over naar noodopvang

Knipsel
maandag 22 maart 2021

Door de sterk stijgende coronacijfers gelden sinds maandag 22 maart strengere maatregelen voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang, zowel voor de buitenschoolse opvang als voor het kort schooltoezicht . Hierdoor is het aantal opvangplaatsen beperkt. De buitenschoolse kinderopvang laat de inschrijvingen voor de week van 22 tot 26 maart doorgaan zoals gepland, maar vraagt ouders om de opvang enkel in te schakelen als het echt niet anders kan. Voor de week van 29 maart tot 2 april annuleren we alle inschrijvingen. Ouders die noodopvang nodig hebben, schrijven opnieuw in via i-school en leggen een attest voor.

Naar analogie van de verstrengde maatregelen in de scholen, verstrengt ook het agentschap Opgroeien de maatregelen in de buitenschoolse kinderopvang vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie.

Welke verstrengingen worden doorgevoerd?

 • Het scheiden van klasgroepen in de opvang is niet mogelijk. Wel scheiden we kleuters van lagereschoolkinderen. Daarnaast zorgen we in kinderclubs waar kinderen uit verschillende scholen samen komen voor een gescheiden opvang tussen de verschillende scholen.
 • Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar dragen verplicht hun mondmasker, zowel binnen als buiten.
 • De begeleidsters dragen altijd een mondmasker, ook bij het begeleiden van kleuters. Ze begeleiden zoveel als mogelijk een vaste groep kinderen.
 • Kinderen spelen en eten zoveel mogelijk buiten.
 • Voor het busvervoer plaatsen we kinderen uit verschillende klasgroepen en scholen zoveel mogelijk uit elkaar, zorgen we voor zoveel mogelijk ventilatie én vragen we alle kinderen van de lagere school een mondmasker te dragen.

 

Wat zijn de gevolgen?

Om de opvang volgens deze maatregelen te organiseren, moeten we noodgedwongen het aantal beschikbare plaatsen in de opvang beperken. Ondanks de erg krappe personeelsbezetting – er zijn een tiental begeleidsters afwezig door quarantaine of ziekte – annuleren we voor de week van 22 tot 26 maart geen inschrijvingen.

Van 22 tot 26 maart: enkel opvang wanneer strikt noodzakelijk

We vragen ouders met aandrang om hun kind enkel naar de opvang te brengen als het echt niet anders kan. Ouders kunnen hun opvangplaatsen in de week van 22 tot 26 maart kosteloos annuleren.

Enkel noodopvang van 29 maart tot 2 april

Voor de week van 29 maart tot 2 april annuleren we alle inschrijvingen en organiseren we enkel nog noodopvang. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven via i-school en sturen een attest voor de noodopvang naar bkomol@gemeentemol.be. Zo zorgen we ervoor dat de opvang gegarandeerd blijft voor ouders die geen enkel coronaveilig alternatief kunnen organiseren.

Afspraken noodopvang

We voorzien opvang van 7 tot 18.30 uur. Ouders die een zorgberoep hebben, krijgen voorrang.

Inschrijven verplicht!

 • Je reserveert per kind en per opvangmoment via het online reservatiesysteem I-school. Je schrijft in op de reservelijst.
 • Kinderen die nog niet gekend zijn in i-School moeten eerst het aanmeldingsformulier op de website van de gemeente Mol invullen: https://www.gemeentemol.be/eloketdetailv2.aspx?id=177
 • Je mailt het attest van je werkgever naar bkomol@gemeentemol.be. Als er twee ouders zijn, verwachten we een attest van beide ouders.
 • Na controle van het attest schrijft de dienst buitenschoolse kinderopvang je kind in, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • Je ontvangt een mail ter bevestiging van de inschrijving. Enkel wanneer je kind op de definitieve lijst staat, kan het opgevangen worden.
 • Inschrijven kan tot de dag voordien tot 12 uur.

Communicatie via i-school

We verwittigen alle ouders via i-school over deze nieuwe afspraken. Door de noodopvang pas te laten starten op maandag 29 maart, geven we ouders de ruimte om alternatieven te zoeken.

Kort toezicht op school
Ook voor het kort toezicht op school roepen we ouders op om geen gebruik te maken van dit aanbod. Ouders kunnen gratis annuleren. We proberen zo weinig mogelijk klasgroepen te mengen maar kunnen dit niet volledig uitsluiten in het kort schooltoezicht.

Meer info: dienst buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be