Naar inhoud
Gemeente Mol

“Ziekenhuisopnames stabiliseren, vaccinaties komen op gang”

0403 Medisch overleg 4 maart
donderdag 4 maart 2021

Na de forse stijging afgelopen week van het aantal ziekenhuisopnames, stelden we de laatste dagen een stabilisatie vast. Hopelijk treedt de komende dagen een daling in. De laatste tijd blijven we in onze gemeente gespaard van grote besmettingsclusters in scholen, families of werksituaties. Zo registreerden we de afgelopen 7 dagen in onze gemeente 19 besmettingen (incidentiecijfer 51), een bijzonder laag cijfer in vergelijking met de voorbije maanden. Nu het vaccineren stilaan op tempo komt, moeten we het aantal besmettingen in onze gemeente ook de komende weken zo laag mogelijk houden. Later in het voorjaar plukken we daar met z’n allen de vruchten van. Dit betekent: blijf de maatregelen strikt opvolgen. Hou afstand, draag een mondmasker waar nodig, verzorg je handhygiëne en beperk strikt je fysieke contacten, zeker in slecht geventileerde kleine binnenruimtes.

Heilig Hartziekenhuis

 • Op dit moment liggen in het Heilig Hartziekenhuis 3 coronapatiënten op intensieve zorgen. Vijf coronapatiënten worden verzorgd op de gewone afdeling.
 • De opnames van coronapatiënten via de spoeddienst lag de afgelopen week opmerkelijk lager dan de week voordien.
 • De kortstondige opnamepiek die we afgelopen maandag 1 maart vaststelden, was het gevolg van ernstig zieke coronapatiënten die overgenomen werden vanuit andere ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (Herentals, Mol, Turnhout en Geel).
 • De vier Kempense ziekenhuizen zorgen onderling voor een optimale spreiding. Wanneer vereist worden hier ook ziekenhuizen van buiten de regio bij betrokken.
 • Op het niveau van het Ziekenhuisnetwerk Kempen bleef de ‘coronabelasting’ de afgelopen week stabiel. Een drietal weken geleden waren er 20 opgenomen coronapatiënten. Dit cijfer piekte vorige week naar 46. Momenteel draait het rond de 42 opnames.
 • In opdracht van de hogere overheid schalen de ziekenhuizen momenteel op naar fase 1b. Dit betekent dat 50% van de bedden op intensieve zorgen voorbehouden blijft voor coronapatiënten. Ook het aantal bedden op de gewone corona-afdeling wordt uit voorzorg opgedreven.
 • Deze week ontvangen de laatste medewerkers van het ziekenhuis hun eerste vaccinatie. Op dat moment hebben alle medewerkers een eerste prik gekregen.
 • De vaccins die na een inentingsronde in het ziekenhuis overblijven, worden in samenspraak met de eerstelijnszone Baldemore toegediend aan de zorgprofessionals die deel uitmaken van de eerste fase van het vaccinatieschema. Zo gaan er geen vaccins verloren.
 • Het ziekenhuis is ongerust over de opmars van verschillende virusvarianten. Zo ontving het ziekenhuis recente cijfers over de verspreiding van deze varianten in ons land. De Britse variant – met een hogere besmettelijkheid – maakt op dit moment al 60% van alle geregistreerde besmettingen uit. De Zuid-Afrikaanse variant – waarbij in sommige cases werd vastgesteld dat de ziektesymptomen mogelijk sneller en explosiever doorbreken – zit momenteel op 5,5%. De Braziliaanse variant komt met 0,5% slechts heel sporadisch voor.

Besmettingscijfers

 • De afgelopen 7 dagen registreerden we in onze gemeente 19 besmettingen. Hiermee zitten we op een incidentiegraad van 51.

 

 • Dit cijfer ligt nog een stuk boven de eerste alarmeringsdrempel van 20, maar is veel beter dan de cijfers van de afgelopen maanden.

 

 • Het wordt nu een grote uitdaging om deze cijfers zo laag mogelijk te houden. We zijn uiteraard geen eiland. In de buurgemeenten liggen de cijfers op dit moment hoger.
 • Op lokaal niveau hangen de cijfers grotendeels af van specifieke besmettingsclusters in scholen, families, gezinnen, werksituaties… De afgelopen dagen zijn er in onze gemeente geen grote besmettingsclusters meer vastgesteld. De ervaring leert dat dit jammer genoeg snel kan veranderen.

 

Vaccinatiecentrum

 • Op dit moment zijn in ons vaccinatiecentrum in totaal 500 mensen gevaccineerd. Elk vaccin dat we ontvangen, wordt zo snel mogelijk gebruikt. Het tempo wordt stapsgewijs opgedreven, volgens het ritme van de leveringen die we ontvangen. Onderstaande aantallen werden toegediend:
  • 23 februari: 100 vaccins AstraZeneca
  • 25 februari: 200 vaccins AstraZeneca
  • 3 maart: 200 vaccins AstraZeneca
 • Op dit moment werkt de Vlaamse planningssoftware niet voor het versturen van de uitnodigingen voor ons vaccinatiecentrum. Voor het uitnodigen van de eerstelijnszorgmedewerkers (de huidige fase van het vaccinatieschema) werken we op basis van de reservelijsten aangeleverd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en met een eigen administratief opvolgsysteem. Deze aanpak heeft geleid tot een opkomst van 100% in het vaccinatiecentrum. We hadden de afgelopen weken geen enkele ‘no show’. Iedereen die werd uitgenodigd, daagde stipt op tijd op. Een dikke pluim voor de organisatie!
 • We ontvingen op dit moment nog geen concrete richtlijnen hoe de uitnodiging van 85-plussers zal verlopen.
 • Voor het uitnodigen van de eerstelijnszorgmedewerkers (de huidige fase van het vaccinatieschema) werken we op basis van eigen lijsten en met een eigen agenda- en reservatiesysteem. Deze aanpak heeft geleid tot een opkomst van 100% in het vaccinatiecentrum. We hadden de afgelopen weken geen enkele ‘no show’. Iedereen die werd uitgenodigd, daagde stipt op tijd op. Een dikke pluim voor de organisatie!
 • Wat staat op de planning voor de komende week?
  • Donderdag 11 maart: we stellen het vaccinatiecentrum ter beschikking voor het vaccineren van de medewerkers van de Gemeenschapstellingen De Markt en De Hutten. Die dag zullen er een 150-tal medewerkers ingeënt worden. Deze vaccins komen niet uit de voorraad van het vaccinatiecentrum.
  • Vrijdag 12 maart: we gebruiken twee vaccinatielijnen voor het toedienen van 400 vaccins AstraZeneca.
  • Zaterdag 13 maart: we stellen het vaccinatiecentrum opnieuw ter beschikking voor het vaccineren van de medewerkers van de Gemeenschapstellingen De Markt en De Hutten. Die dag zullen er een 150-tal medewerkers ingeënt worden. Deze vaccins komen niet uit de voorraad van het vaccinatiecentrum.
  • We verwachten in de loop van volgende week nog de ontvangst van 114 vaccins van Pfizer. Omdat deze vaccins na ontvangst binnen de 5 dagen moeten worden toegediend, zullen we de planning hiervoor flexibel uitwerken. Bij voorkeur scheiden we dit van de dagen dat er AstraZeneca wordt toegediend. Beide vaccins vereisen een andere logistieke voorbereiding en afhandeling. Afhankelijk van de timing van de Pfizer-vaccins, plannen we de datum in voor nog 200 AstraZeneca’s. In totaal brengt dit op 600 vaccinaties met AstraZeneca in de loop van volgende week.
 • De samenwerking met de Gemeenschapsinstellingen De Hutten en De Markt is een mooie win-win. Zij kunnen over het vaccinatiecentrum beschikken om de vaccinatie van de eigen medewerkers vlot en efficiënt te laten verlopen. Zij stellen twee van hun verpleegkundigen ter beschikking tijdens de reguliere werking van het vaccinatiecentrum. Alweer een bijzonder fijne samenwerking tussen twee lokale partners!
 • Door het wegvallen van de leeftijdsgrens voor het vaccin van AstraZeneca verloopt de planning voor het vaccinatiecentrum veel eenvoudiger. Binnen de fase 1 van de eerstelijnszorgprofessionals (huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen,… ) en de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum werken we nu systematisch volgens leeftijd, van oud naar jong.
 • Na de bekendmaking van de timing voor De Witte Mol vorige week kunnen we nu ook de vaccinatiedata voor de bewoners en medewerkers van Den Brand meedelen. De eerste vaccinatie vindt plaats op maandag 8 maart, de tweede vaccinatie volgt op maandag 29 maart. Voor Mol gaat dit om 112 personen die hun vaccinaties krijgen.