Naar inhoud
Gemeente Mol

Freeswerken langs Reuselseweg nodig voor inheemse herbebossing

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 19 februari 2021

In opdracht van het Vlaams Agentschap Natuur & Bos (ANB) vinden er vanaf vrijdag 19 februari freeswerken plaats langs de Reuselseweg. De werken situeren zich in de zogenaamde Koninklijke Schenking. Een aantal jaren geleden werden in dit gebied uitheemse bomen gekapt zoals fijnspar en Amerikaanse eik. Als volgende stap worden de stronken van Amerikaanse eik weggefreesd door een rupskraan met een stobbenfrees. Het dode takhout en jonge opslag van ongewenste soorten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik wordt bewerkt met een bosfrees. De verjonging van inheems loofhout blijft hierbij maximaal gespaard.

De Amerikaanse eik en fijnspar die een aantal jaren geleden werden gekapt, hebben moeilijk afbreekbaar strooisel en zorgen voor een dikke laag onverteerbare naalden en bladeren. Bij een arme zandgrond zoals hier leidt dit tot onwenselijke bodemverzuring. Deze bodemverzuring wordt bovendien versterkt door neerslag van stikstof en ammoniak. Door de verzuring spoelen de essentiële mineralen uit en komen te hoge concentraties toxisch aluminium vrij. Dit heeft een heel negatief effect op biodiversiteit. Populaties van insecten, vlinders, vogels, nuttige boomschimmels,… krijgen het hierdoor zwaar te verduren.

Na het frezen van deze bomen verandert het dikke pakket naalden, bladeren en takken in een geschikt kiembed voor bomen en struiken. Het Agentschap Natuur en Bos organiseert deze werken in het vroege voorjaar zodat het zaad van berken of wilgen zoveel mogelijk kan inwaaien en kiemen. Deze aanpak stimuleert de spontane herbebossing van de gefreesde oppervlaktes.

Herbebossing

Naast de spontane verjonging met onder andere berk, lijsterbes en vuilboom plant ANB volgend plantseizoen meerdere soorten inheems loofhout. Er komt rond de bomen een tijdelijk raster zodat de jonge bomen niet beschadigd worden door hongerige dieren. Zo krijgt de bosverjonging een zo groot mogelijke kans van slagen.

Bosdreef opwaarderen

In het najaar van 2021 voert ANB bijkomende werken uit om een bestaande bosdreef op te waarderen. Deze dreef wordt dan toegankelijk voor wandelaars, waardoor deze een mooi zicht krijgen op dit prachtige gebied.

Tijdelijke werf

Tijdens en na de natuurbeheerwerken lijkt de omgeving tijdelijk op een werf. Deze periode moeten we door zodat het gebied in de toekomst kan uitgroeien tot een meer gevarieerd en duurzaam bos waar je als wandelaar welkom bent of kan langs fietsen.

Meer info: Agentschap voor Natuur en Bos, boswachter Werner De Kinderen, 0479 67 94 68, werner.dekinderen@vlaanderen.be