Naar inhoud
Gemeente Mol

5.260 euro infrastructuursubsidie voor brandveiliger gemeenschapshuis Gompel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 12 februari 2021

Gemeenschapshuis Gompel krijgt van het gemeentebestuur een infrastructuursubsidie van 5.260 euro. Op basis van het subsidiereglement ‘infrastructuurfonds gemeenschapshuizen’ diende Parochiaal Comité Gompel een subsidieaanvraag in. Met deze subsidie erkent het gemeentebestuur het belang van dit gemeenschapshuis voor het lokale dorpsleven in dit gehucht.

Gemeenschapshuizen brengen inwoners samen en vormen de thuisbasis voor talrijke verenigingen. Het gemeentelijk infrastructuurfonds biedt onze gemeenschapshuizen een nieuw toekomstperspectief en geeft hen de mogelijkheid om de noodzakelijke toekomstgerichte investeringen te doen. De infrastructuursubsidie voor grote infrastructuurprojecten voor gemeenschapshuizen bedraagt 50% van de kostprijs van de investering met een maximum van 100.000 euro per legislatuur en per gehucht.

Brandveiliger

Parochiaal Comité Gompel diende een subsidieaanvraag in voor het verbeteren van de brandveiligheid van de parochiezaal, Onze Lieve Vrouwstraat 82. De geplande investeringen worden geraamd op 10.518.53 euro (inclusief btw) en omvatten:

  • plaatsen van een branddeur die de stookruimte afsluit
  • plaatsen van een branddetectiesysteem

Hoe en wanneer aanvragen?

Gemeenschapshuizen die op het infrastructuurfonds beroep willen doen, dienen een aanvraagdossier in bij het college van burgemeester en schepenen. Om een subsidie te bekomen voor 2022 moet het dossier voor 1 oktober 2021 ingediend zijn.

De aanvraag wordt vervolgens op ambtelijk niveau besproken en beoordeeld. Het college van burgemeester en schepen neemt de finale beslissing. Meer informatie over de voorwaarden voor de subsidie en het aanvraagdossier vind je via www.gemeentemol.be/infrastructuurfondsgemeenschapshuizen.

Meer info:

> dienst samenlevingsopbouw (dorpenbeleid), 014 33 16 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be

> dienst financiën, 014 33 09 41, financien@gemeentemol.be