Naar inhoud
Gemeente Mol

Mol zet maximaal in op betalend parkeren via apps

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 9 februari 2021

Betalend parkeren via een app bespaart je geld en tijd. Het vervangen van onze oude betaalautomaten vormt daarom een uitstekende gelegenheid om het betalend parkeren via een app fors te stimuleren. Na het plaatsen van de nieuwe betaalautomaten kan je in alle betalende zones van het Centrum per minuut betalen met alle bestaande parkeerapps. Je hoeft dus niet langer één specifieke app te installeren. Omdat betalend parkeren via apps in de nabije toekomst fors aan populariteit zal winnen, besliste het gemeentebestuur om de investering in nieuwe – duurdere – automaten te beperken. In navolging van talrijke steden en gemeenten daalt het aantal betaalautomaten in het Centrum. Wel verschijnen er op verschillende locaties in totaal zestien borden met praktische parkeerinformatie, onder andere over het betalen met de app.

De bestaande betaalautomaten in het Centrum zijn al een tijdje de beoogde levensduur gepasseerd. Vervanging dringt zich op. Omdat we momenteel nog in een overgangsfase zitten tussen het algemeen gebruik van betaalautomaten en het betalend parkeren met een app, besliste het gemeentebestuur om het aantal automaten te verminderen. Aangezien de nieuwe betaalautomaten opnieuw een lange levensduur hebben, is het niet vooruitziend om hetzelfde aantal dure automaten aan te kopen. De nieuwe automaten vereisen niet alleen een zware investering, ook de exploitatiekosten liggen hoog. Met deze beslissing volgen we het voorbeeld van talrijke andere steden en gemeenten.

Verloop vervanging

Sommige automaten komen op dezelfde locatie, andere verplaatsen we, enkele zullen verdwijnen. Onderstaande timing geldt onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

  • De vervanging van de bestaande automaten begint op woensdag 17 februari. De oude automaten worden dan uitgeschakeld, afgekoppeld en verwijderd. Vanaf dat ogenblik gebruik je op deze betalende locaties tijdelijk je blauwe parkeerschijf. Met een schijf mag je op de centrumparkings vier uur parkeren, op de centrale winkelas is de maximale parkeertijd beperkt tot 2 uur.
  • Donderdag 18 en vrijdag 19 februari worden de oude betonsokkels verwijderd en worden aangepaste sokkels gegoten voor de nieuwe automaten. Waar nodig worden de voetpaden hersteld. Dezelfde dag worden ook de frames geplaatst van de nieuwe parkeerinformatieborden.
  • Maandag 22 februari: de parkeerinformatieborden worden verder afgewerkt.
  • Dinsdag 23 februari start het installeren van de nieuwe automaten. Na installatie wordt een automaat meteen in werking gesteld en kan je deze gebruiken. De nieuwe automaten werken zowel op munten als op bank- en kredietkaarten.

Minder parkeerautomaten

Het aantal parkeerautomaten daalt van 20 naar 13. De nieuwe locaties zijn zo strategisch mogelijk gekozen, zodat je steeds op vrij korte wandelafstand een automaat kan bereiken. Om aan te geven waar de meest nabije automaat gelegen is, plaatsen we 16 parkeerinformatieborden. De borden bevatten verder ook informatie over de tarifering, de gratis randparkings én de mogelijke betaalapps.

Alle apps worden mogelijk

Met de vermindering van het aantal dure betaalautomaten anticiperen we op de groeiende populariteit van parkeerapps. Op dit moment kan je in onze gemeente met slechts één app (ParkMobile) je parkeertijd registreren en betalen. Vanaf 1 februari zal dit mogelijk zijn met alle beschikbare parkeerapps. We verwachten dan ook een forse groei van het parkeren via de app. De laatste twee jaren stagneert dit op 13 à 15% van het aantal parkeerverrichtingen. De komende jaren zal dit ongetwijfeld uitgroeien tot de norm.

Voordelen parkeerapps

Je betaaltijd registreren en betalen via een app heeft alleen maar voordelen. Je kan je parkeertijd eenvoudig starten en stoppen met je smartphone. Verplaatsen van en naar een betaalautomaat hoeft niet langer. Je betaalt bovendien uitsluitend voor je reële parkeertijd op minuutbasis. Je hoeft dus niet langer vooraf je toekomstige parkeertijd in te schatten en je loopt geen risico op een parkeerretributie door het verstrijken van de parkeertijd op je ticketje.

Eenvoudig downloaden en registreren

Vanaf 1 februari kan je in onze gemeente elke beschikbare parkeerapp gebruiken. Het downloaden en registreren op je smartphone neemt slechts 5 minuutjes in beslag. Meestal heb je de keuze uit verschillende betaalmogelijkheden, waaronder koppeling met je bank- of kredietkaart. Vrijwel elke app is bijzonder gebruiksvriendelijk. 4411 is de meest populaire. Klanten van Proximus kunnen met deze app het parkeren automatisch verrekenen via hun telefoonfactuur. Daarnaast zitten in andere apps – bijvoorbeeld deze van KBC – ook een parkeerapp geïntegreerd.

Drempelvrees? Weet je niet hoe het moet?

Heb je nog wat drempelvrees om een app te installeren of weet je niet hoe het moet? Volg dan op donderdag 4 maart om 19 uur de online presentatie van onze verkeersdienst. Schrijf je in via de link www.gemeentemol.be/parkeerapp. Je ontvangt dan automatisch een link voor een online videovergadering. Als je op deze link klikt, dan kan je de presentatie volgen over de installatie en het gebruik van de verschillende parkeerapps. Je krijgt die avond uiteraard ook de kans om eventuele vragen te stellen.

Parkeertarieven en zones

De parkeertarieven en zones veranderen voorlopig niet. Je betaalt dus 0,60 euro per uur. Vanaf 1 juni voorzien we wel een tariefwijziging en aangepaste zonering, met een verdere differentiatie en de uitbreiding van het bewonersparkeren. In de loop van het voorjaar spreekt de gemeenteraad zich finaal over het uitgewerkte voorstel uit.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be