Naar inhoud
Gemeente Mol

Eerste dorpskrantjes ter vervanging van papierslag een feit

dorpskrantje
vrijdag 15 januari 2021

Alle inwoners van de wijk Rondplein kregen in de eindejaarsperiode als primeur een dorpskrantje in hun brievenbus. Het samenstellen en verspreiden van een  dorpskrantje, vormt voor lokale verenigingen één van de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie van het gemeentebestuur. Deze subsidie vervangt de jaarlijkse toeslag die verenigingen ontvingen voor de papierslag. Als verenigingen naast de realisatie van het dorpskrantje ook gebreken in het straatbeeld melden, verkeersborden poetsen en – van zodra corona het toelaat – een pop-up café uitbaten op speelplein Galbergen, ontvangen ze dezelfde steun als voor de vroegere papierslag. Tijdens de eindejaarsperiode verspreidde de wijk Rondplein een eerste krantje. Begin dit jaar volgen Millegem, Ginderbroek, Achterbos, Ezaart, Sluis en Heidehuizen.

Heel wat verenigingen organiseerden vele jaren lang een frequente inzameling van papier en karton. Ze ontvingen hiervoor subsidies van het gemeentebestuur. In 2019 kwam aan dit verhaal een einde door de opstart van een huis-aan-huisophaling door IOK. Daarom zocht het gemeentebestuur naar alternatieven om deze financiële middelen blijvend uit te keren. In overleg met de verenigingen werd besloten dat het om volgende taken gaat:

 • Eén of twee controlerondes voor gebreken in het straatbeeld: losliggende straattegels, sluikstort, overhangend groen, putten in de weg,… worden gemeld aan het gemeentebestuur.
 • De opmaak en verdeling van dorpskrantjes
 • Poetsbeurt van alle verkeersborden
 • Het organiseren van een pop-upcafé op speelplein Galbergen (dit kon door de coronamaatregelen het afgelopen jaar niet georganiseerd worden)

Dorpskrantjes

Sommige wijken of gehuchten hadden al wijkgazetjes. Voor andere gehuchten gaat het om een nieuw initiatief. De bedoeling is dat de krantjes verbinding creëren tussen de inwoners van een gehucht, dat ze het aanbod van verenigingen kenbaar maken en dat iedereen bereikt wordt, ook wie niet digitaal actief is.

De organiserende vereniging bepaalt zelf de inhoud van de krantjes: nieuws over de wijk of het gehucht, een voorstelling van de wijkagenten, verenigingen in de kijker, een bericht over het melden van gebreken in het straatbeeld,… alles is mogelijk. Het samenstellen van de krantjes gebeurt met ondersteuning van het gemeentebestuur. Ook de financiering van de krantjes neemt het gemeentebestuur op zich. De verenigingen staan er dus niet alleen voor.

De wijkwerking Rondplein bracht tijdens de eindejaarsperiode een eerste krantje uit. In volgende gehuchten verschijnen de krantjes in de loop van het voorjaar:

 • Millegem
 • Achterbos
 • Ezaart
 • Sluis
 • Heidehuizen
 • Ginderbroek
 • Rondplein 

Daarnaast willen we voor de toekomst bekijken of ook in de overige gehuchten een dorpskrantje gemaakt kan worden door verenigingen die niet deelnamen aan de papierslag. Op die manier komt elk gehucht aan bod.

Meer info: dienst samenlevingsopbouw, 014 33 15 50, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be