Naar inhoud
Gemeente Mol

Sociale dienst verlaagt drempel naar hulpverlening met aanspreekpunt in scholen

1101 Sociale dienst verlaagt drempel naar hulpverlening met aanspreekpunt in scholen
vrijdag 15 januari 2021

De sociale dienst is er voor iedereen maar toch vindt niet iedereen z’n weg naar hulp. Daarom fungeert één maatschappelijk werker voortaan als maatschappelijk werker in alle Molse scholen. Ze is rechtstreeks aanspreekbaar voor ouders met vragen over studietoelagen en schoolkosten maar ook over vrijetijdskorting, het aanvragen van huursubsidies, doorverwijzing voor juridisch advies, andere financiële ondersteuning, … Zo hoopt de sociale dienst de drempel te verlagen voor ouders van schoolgaande kinderen. Daarnaast gaan vier Molse scholen dankzij projectsubsidies intensief aan de slag rond kinderarmoede. Met deze projecten wil het gemeentebestuur gelijke onderwijskansen voor elk kind stimuleren.

Hoewel al maar meer mensen hun weg vinden naar onze sociale dienst, zijn er nog heel wat inwoners die we niet bereiken. Dankzij de maatschappelijk werker die aanspreekpunt is vanuit de sociale dienst, bereiken we makkelijker ouders die het moeilijk hebben. Elke school organiseert de samenwerking met de sociale dienst op een gepaste manier. 

Maatschappelijk werker Tessa Verwimp als aanspreekpunt

Tessa Verwimp gaat als maatschappelijk werker vanuit de sociale dienst, intensief samenwerken met  alle Molse scholen. Op deze manier hopen we vanuit de sociale dienst de drempel naar hulpverlening te verlagen voor ouders van schoolgaande kinderen. Want hoewel alsmaar meer mensen hun weg vinden naar het Sociaal Huis, bereiken we nog veel inwoners niet. 

Voor kleine en grote vragen

De sociale dienst staat klaar voor iedereen, ook voor wie gevolgen ondervindt van de coronacrisis. Deze ondersteuning is niet beperkt tot mensen zonder inkomen, maar is toegankelijk voor iedereen die hier nood aan heeft.

Het kan gaan over kleine vragen, een klein duwtje in de rug, waarmee je misschien geholpen bent. Maar ook bij grotere vragen staan we paraat.

  • Waar kan ik een huursubsidie aanvragen?
  • Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?
  • Waar kan ik terecht voor juridisch advies of voor betaalbare psychosociale hulp?
  • Heb ik recht op verhoogd kindergeld of op een verhoogde tegemoetkoming?
  • Wat moet ik doen als ik mijn rekeningen niet kan betalen?

Aan de slag rond kinderarmoede

Heel wat Molse scholen werken aan gelijke onderwijskansen, opdat alle kinderen in onze gemeente dezelfde mogelijkheden krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Intussen zijn er al heel wat inspirerende voorbeelden te vinden in de Molse scholen zoals een solidariteitsfonds, weggeefkasten, aangepast facturatie-systeem, ... Hiervoor kunnen de scholen één keer per jaar gemeentelijke subsidies aanvragen. Vorig schooljaar (2019-2020) lanceerde het gemeentebestuur voor de eerste keer een projectoproep om kinderarmoede binnen de schoolmuren aan te pakken.

Vier Molse scholen

Vier Molse scholen tekenden in op deze oproep: Sint-Lutgardis (KSOM), Campus Het Spoor (GO!), vrije basisschool Stapsteen en Sint-Jan Berchmanscollege. Deze scholen ondernemen dit schooljaar 2020-2021 acties rond kostenbeheersing, ouderbetrokkenheid, oprichten van een solidariteitsfonds, … Ze kunnen rekenen op ondersteuning van de dienst samenlevingsopbouw en maatschappelijk werker Tessa Verwimp.

Meer info: Tessa Verwimp, 0471 61 54 74, tessa.verwimp@gemeentemol.be