Naar inhoud
Gemeente Mol

Medische coördinatieverslag 14 januari: “Dubbeltje op zijn kant”

medisch overleg
donderdag 14 januari 2021

De komende dagen en weken bepalen of we aan de start staan van een derde golf. Het wordt een dubbeltje op zijn kant, waarbij we nu nog niet weten welke richting het uitgaat. De situatie in het Heilig Hartziekenhuis is positief met heel weinig opgenomen coronapatiënten. De dalende besmettingscijfers zijn evenwel aan het kantelen, met al zeker een stabilisatie en zelfs een eerste lichte stijging. Om de situatie in de scholen beter te monitoren en sneller in te grijpen wanneer nodig, bereiden we de invoering van sneltesten voor. Deze zullen worden ingezet bij ‘clusterbesmettingen’ in een klas. De verdere voorbereidingen voor de organisatie van het vaccinatiecentrum draaien op ‘vol toerental’.

Heilig Hartziekenhuis

 • De situatie in het Heilig Hartziekenhuis verbeterde de afgelopen week verder. Op dit moment verblijven nog vijf patiënten op de gewone corona-afdeling. Voor het eerst sinds 13 oktober liggen er in het Heilig Hartziekenhuis geen coronapatiënten op intensieve zorgen.
 • Het beperkte aantal coronapatiënten geeft het ziekenhuis de kans om de reguliere zorgactiviteiten uit te breiden.
 • Het ziekenhuis hoopt de periode tussen de tweede en een eventuele derde golf maximaal te gebruiken om zoveel mogelijk reguliere zorgactiviteiten uit te voeren.
 • Het ziekenhuis verwacht op korte termijn een definitieve datum voor het vaccineren van de eigen medewerkers.

Besmettingscijfers

 • Na de forse daling van de afgelopen weken en een stabilisatie zit het aantal besmettingen opnieuw in een licht stijgende lijn. 
 • De afgelopen week werden in onze gemeente 28 besmettingen geregistreerd, wat overeenkomst met een incidentieratio van 75,6. Eerder deze week bedroeg de incidentieratio nog 51,3. 
 • Binnen de geregistreerde besmettingen valt het lage aantal 65-plussers op. Slechts 3,7% van de besmette inwoners is ouder dan 65 jaar. 
 • De leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar vertegenwoordigt op dit moment bijna 30 procent van het aantal besmettingen. 
 • Ook in het testcentrum stellen we meer drukte vast. Terwijl het aantal afgenomen testen de afgelopen weken op een 40-tal lag, is dit inmiddels gestegen naar een 70-tal testen op weekdagen. De verplichte testen voor reizigers tijdens de kerstvakantie zijn daarbij al achter de rug. 
 • We hopen dat het stijgend aantal testen, de licht stijgende besmettingscijfers en de opvallend hoge cijfers binnen een jonge leeftijdscategorie geen voorbode vormen van een derde golf. 

Onderwijs

 • Voorlopig blijft het aantal schoolgerelateerde besmettingen bijzonder laag. De besmettingen die er zijn, situeren zich op dit moment eerder bij de leerkrachten dan bij de leerlingen. De besmettingsoorzaak ligt daarbij meestal buiten de school.
 • De komende weken zal er ook in onze gemeente gestart worden met ‘sneltesten’ wanneer er clusteruitbraken worden vastgesteld in een klas. Momenteel worden hiervoor de nodige organisatorische afspraken gemaakt tussen de CLB’s, de scholen, het Rode Kruis en het gemeentebestuur.
 • Deze sneltesten zullen zeer snel zicht geven op de situatie in een bepaalde klas wanneer twee of meerdere leerlingen binnen een bepaalde periode besmet zijn. Op basis van de resultaten van de sneltesten kunnen dan gericht de juiste maatregelen genomen worden.
 • De sneltesten moeten helpen bij het veilig openhouden van de scholen, aangezien dit een zeer belangrijke beleidsdoelstelling is binnen deze coronacrisis.

Woonzorgcentra en zorginstellingen

 • Vrijwel al onze woonzorgcentra zijn stilaan zo goed als coronavrij.
 • Ook de cohortzorg in woonzorgcentrum Hemelrijck is bijna volledig opgeheven. Voor slechts één afdeling geldt nog kamerisolatie totdat de meest recente testuitslagen onder de personeelsleden gekend zijn.
 • In Witte Meren vindt de vaccinatie van de bewoners vandaag, 14 januari, plaats. In Ten Hove krijgen de bewoners op 15 januari het vaccin. In Hemelrijck worden de bewoners op 18 januari gevaccineerd.
 • Ook voor de vaccinatie van de medewerkers zijn data gekend. Dit vindt volgende week plaats in elk van de drie woonzorgcentra.
 • Voor de collectieve vaccinaties in de overige zorginstellingen (De Witte Mol en Den Brand) hopen we zo snel mogelijk een bevestigde datum van de Vlaamse overheid te ontvangen.

Vaccinatiecentrum

 • De voorbereidingen zijn volop lopende. Vandaag werd de opdracht om het pop-up vaccinatiecentrum te bouwen en in te richten officieel gegund. Vervolgens kan de firma SVH Productions meteen aan de slag.
 • In een eerste fase zal het vaccinatiecentrum volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid op halve kracht functioneren, wat betekent dat we 2 vaccinatielijnen inzetten. Stapsgewijs kan dit dan doorgroeien naar eerst 4 en vervolgens 8 vaccinatielijnen.
 • Een ‘normaal’ vaccinatiecentrum beschikt over 4 lijnen, in onze eerstelijnszone maakten we met de vier gemeenten de bewuste keuze voor een dubbele capaciteit op één locatie.
 • Aangezien elk vaccinatiecentrum dagelijks 100 tot 120 medewerkers nodig heeft om drie shiften te realiseren, kiezen we bewust voor een concentratie van mensen en middelen op één goed bereikbare en centraal gelegen locatie.