Naar inhoud
Gemeente Mol

Schepen Frederik Loy sinds 1 januari bevoegd voor erediensten en nucleaire zaken

vrijdag 8 januari 2021

Sinds 1 januari is schepen Frederik Loy ook bevoegd voor erediensten en nucleaire zaken. Loy nam deze bevoegdheden over van burgemeester Wim Caeyers. Bij de start van het nieuwe jaar zetten we de huidige bevoegdheidsverdeling nog eens op een rij.

  • Wim Caeyers, burgemeester: burgerlijke stand, dienstverlening en communicatie, patrimonium, personeel, seniorenzorg, veiligheid (politie, brandweer, noodplanning)
  • 1e schepen, Andreas (André) Verbeke: financiën, mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en planning/woonbeleid
  • 2e schepen, Lieve Heurckmans: dorpsontwikkeling & samenlevingsopbouw, kansarmoede, kinderopvang, landbouw, lokale economie
  • 3e schepen, Hilde Valgaeren: bibliotheek, cultuur, onderwijs, mondiaal beleid, volksgezondheid
  • 4e schepen, Hans De Groof: dierenwelzijn, ICT, jeugd, natuurgebieden, sport, toerisme en evenementen
  • 5e schepen, Maria (Mia) Belmans: gelijke kansen, senioren, sociaal woonbeleid
  • 6e schepen, Frederik Loy: begraafplaatsen, energie, erfgoed, groen, milieu, natuur, erediensten, nucleaire zaken
  • 7e schepen, Wendy Soeffers: Bijzonder Comité Sociale Dienst, personen met een beperking, sociale zaken, gelijke kansen

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be