Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 7 januari: “Druk op ziekenhuis daalt”

Knipsel
donderdag 7 januari 2021

De druk op het ziekenhuis daalde de afgelopen week, wat een enorme opluchting betekent voor alle ziekenhuismedewerkers. Ook de besmettingscijfers in onze gemeente blijven dalen. We zijn op dit moment dan ook voorzichtig optimistisch. Zeker als we weten dat tijdens de feestdagen in de kerstvakantie minder testen werden afgenomen, zowel in het testcentrum als bij de huisartsen. We hopen dat deze trend zich de komende dagen en weken blijft doorzetten. De afgelopen week startte het overleg voor de oprichting van een vaccinatiecentrum binnen onze eerstelijnszone (Mol, Balen, Dessel, Retie). Ook de identificatie van hoogrisicocontacten bij besmette inwoners zal op korte termijn volledig lokaal gebeuren, wat betekent dat de gemeentebesturen zowel de clusteropsporing als het contactonderzoek zullen uitvoeren.  

Heilig Hartziekenhuis

 

 • Nadat de hoge druk op het ziekenhuis – ondanks dalende besmettingscijfers – toch bijzonder lang bleef aanhouden, zien we eindelijk een duidelijke kentering.

 

 • Op dit moment verblijven in het Heilig Hartziekenhuis nog 8 coronapatiënten op de gewone afdeling. Op intensieve zorgen worden 3 coronapatiënten verzorgd, waarbij twee patiënten zeer ziek zijn en beademing nodig hebben.

 

 • Deze evolutie betekent een enorme opluchting voor de ziekenhuismedewerkers. Een gelijkaardig scenario tekent zich af in het volledige Ziekenhuisnetwerk Kempen (Herentals, Geel, Turnhout en Mol). Omstreeks oudjaar telde het netwerk 76 coronapatiënten. Een week later is dit aantal gedaald naar 43 opgenomen coronapatiënten.

 

 • Minder coronapatiënten betekent dat er stapsgewijs meer ruimte vrijkomt voor de uitbreiding van de ‘normale werking’, uiteraard met een zeker voorbehoud voor wat de toekomst brengt én rekening houdend met de zeer hoge belasting van de ziekenhuismedewerkers de afgelopen weken.

 

 • Voor het Heilig Hartziekenhuis wordt bekeken hoe de komende dagen de normale werking van het operatiekwartier verder kan uitgebreid worden.

 

Besmettingscijfers

 • Afgelopen zeven dagen daalde het aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente naar 18 nieuwe gevallen.

 

 • De incidentiegraad daalt hierdoor naar 48,6 besmettingen op 100.000 inwoners voor de afgelopen 7 dagen. Dit zijn bijzonder bemoedigende cijfers in vergelijking met de afgelopen weken. Dit resultaat danken we aan ieders inspanningen.

 

 • We blijven uiterst voorzichtig voor de komende weken, we hopen deze tendens te kunnen aanhouden.

 

 • Ook in het testcentrum zien we een daling van de positiviteitsratio. De afgelopen weken bedroeg dit 10%. Eén op de tien testen was dus positief. De afgelopen dagen lag dit cijfer op 2,65%. Een forse daling, maar ook hier blijven we voorzichtig en wachten we af of dit doorzet.

 

 • Het testcentrum is bijzonder benieuwd naar de resultaten van de testen bij buitenlandse reizigers na zeven dagen. Deze afspraken zijn inmiddels ingepland. Ook deze resultaten geven een verdere indicatie van wat ons de komende weken te wachten staat.

 

Contactopvolging

 • Tot op heden was het contactonderzoek (identificatie van hoogrisicocontacten bij besmette personen) voor onze gemeente in handen van de Vlaamse overheid. Lokaal beperkten wij ons tot clusteropsporing, waarbij we zochten naar patronen (verenigingen, werk, familieverband,…) tussen verschillende besmette inwoners.

 

 • Dankzij een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse overheid zullen de vier gemeenten van de eerstelijnszone (Mol, Balen, Dessel, Retie) ook dit contactonderzoek lokaal uitvoeren.

 

 • Dit betekent dat we lokaal een nog beter zicht krijgen op de situatie en dat besmette inwoners op termijn minder verschillende telefoontjes krijgen.

 

 • Alle praktische afspraken zijn gemaakt, de eerste stappen werden gezet. De komende dagen en weken wordt deze taakoverdracht verder doorgevoerd.

Vaccineren

 • Woonzorgcentra Witte Meren, Ten Hove en Hemelrijck dienden inmiddels een aanvraag in om hun bewoners te vaccineren. Beide zorginstellingen ontvingen intussen ook een bevestigde timing.

 

 • Witte Meren ontvangt de vaccins op 13 januari, waarna de bewoners een dag later het eerste vaccin krijgen toegediend.
 • De bewoners van Ten Hove worden een dag later gevaccineerd, op 15 januari. Hier worden de vaccins op 14 januari geleverd. Ook de bewoners van de serviceflats krijgen al in deze ronde een vaccin.

 

 • Voor Hemelrijck is de vaccinatie van de bewoners voorzien op 18 en 19 januari.

 

 • De woonzorgcentra brengen momenteel in kaart welke medewerkers zich willen laten vaccineren. Definitieve vaccinatiedata zijn hiervoor nog niet gekend.

 

 • De eerste gesprekken voor de opstart van een vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone (Mol, Balen, Dessel, Retie) zijn opgestart. We wachten nog op finale richtlijnen van de hogere overheden. We rekenen op een opstart in de loop van maart en april, waarbij in een eerste fase onder andere de 65-plussers en risicogroepen ouder dan 45 jaar aan bod zullen komen.
 • De eerste uitdaging omvat het selecteren van een geschikte locatie. Deze moet aan talrijke criteria voldoen: voldoende ruim om de beoogde vaccinatiecapaciteit te bereiken, zo centraal mogelijk gelegen, met parkeermogelijkheden én vrijwel een volledig jaar tot onze beschikking staan.

 

 • We hopen de komende dagen en weken verdere richtlijnen en instructies te ontvangen van de hogere overheden voor de verdere praktische organisatie. Lokaal hebben we met de vier betrokken gemeentebesturen alvast de uitgesproken ambitie om tijdig klaar te staan. Zo organiseren we de komende dagen al een bevraging bij alle zelfstandige verpleegkundigen over hun beschikbaarheid en bereidwilligheid om mogelijk in het vaccinatiecentrum aan de slag te gaan.

 

Hemelrijck

 

 • De situatie in Hemelrijck verbetert dag na dag. 94 besmette bewoners zijn volledig vrij van ziektesymptomen.
 • De quarantaine van de verschillende afdelingen wordt stapsgewijs opgeheven. Hierdoor kan elke bewoner binnenkort naar zijn of haar vertrouwde kamer.
 • Vanaf begin volgende week wordt fysiek bezoek opnieuw mogelijk volgens de regeling die van kracht was voor de virusuitbraak.
 • Sinds de uitbraak zijn 33 bewoners overleden. We betuigen ons oprecht medeleven aan de nabestaanden.
 • Wegens de grote emotionele impact van het verlies van bewoners voorziet Hemelrijck extra psychosociale ondersteuning voor zowel bewoners als medewerkers. Deze bijstand door een hulpverlener verloopt zowel telefonisch als fysiek op afspraak.
 • We zijn de vrijwilligers van het Rode Kruis en medewerkers van defensie enorm dankbaar voor de hulp die ze leverden tijdens de acute fase van de crisis.