Naar inhoud
Gemeente Mol

Feedback op ontwerp nieuw uitleenreglement welkom tot 5 februari

dinsdag 5 januari 2021

Nog tot 5 februari krijgen alle verenigingen, adviesraden en geïnteresseerde inwoners de kans om feedback te geven op het ontwerpvoorstel voor het nieuwe uitleenreglement. Om onze uitleendienst te verbeteren en flexibeler te maken, organiseerden we een digitale vergadering en een participatietraject. Op basis van de input die we ontvingen, werkten we een ontwerpvoorstel uit. Via www.gemeentemol.be/uitleendienst bekijk je het voorstel en kan je feedback geven.

We zochten naar een goed evenwicht tussen het huidige en het nieuwe reglement. In het huidige reglement zaten enkele elementen die we niet aanpasten in functie van de klanttevredenheid.

Geen ‘eerst is eerst’-principe

Zo hebben we bewust niet gekozen voor het ’eerst is eerst-principe‘. Dat zou net heel nadelig zijn voor de kleinere organisatoren die niet lang op voorhand starten met het organiseren van hun evenementen. Daarom behouden we de huidige toekenningsprocedure, maar maken we deze wel flexibeler. Aanvragen zullen altijd behandeld worden, zelfs al komen ze maar enkele dagen voor de uitleendatum toe. Hebben we voldoende materiaal beschikbaar en kunnen we dit logistiek aan, dan leveren we dat materiaal.

 

Enkele nieuwigheden

We hebben enkele nieuwigheden toegevoegd zoals een tijdslimiet om materialen te ontlenen. Ook werkt de uitleendienst nu op afspraak om er kleine materialen te komen ophalen. Verder wordt het ook belangrijker om schade vooraf via mail en met foto te melden.

Beperkte voorrangsregels

Of we nog voorrangsregels hebben? Ja, deze zijn er nog, maar we hebben deze wat ingeperkt.

Zo zijn er nu nog 4 groepen i.p.v. 6.

Uitbreiding doelgroepen

Onze doelgroep is lichtjes uitgebreid en vooral naar jeugdverenigingen toe die onze materialen uitlenen om op kamp te gaan. Wij leveren deze materialen, ook buiten Mol binnen België, tegen een kleine km-vergoeding. Ook niet-gemeentelijke scholen zouden gebruik kunnen maken van onze uitleendienst. Verder kunnen ook organisaties van buiten Mol, die hun activiteit op Mols grondgebied organiseren, ook ervan gebruik maken.

Uitbreiding aanbod

Verder hebben we ook onze materiaallijst uitgebreid met partytenten, statafels en parasols omdat hier veel vraag naar is.

Hoe gaat het nu verder?

  • Feedback is welkom tot en met 5 februari. Nadien verwerken we de feedback en verwerken we deze in het voorstel.
  • Nadien zorgen we opnieuw voor een terugkoppeling aan onze adviesraden. Op 26 februari moeten we ons voorstel binnen brengen bij de Raadscommissie Ondersteuning.
  • Vanaf dan start de officiële goedkeuringsprocedure om het voorgestelde reglement in werking te krijgen. Dit zal lopen van eind februari tot mei. Nadien volgt de nodige communicatie.

Meer info: uitvoeringsdienst, 014 33 08 00