Naar inhoud
Gemeente Mol

Druk op Kempense ziekenhuizen blijft bijzonder hoog

3112 Medisch overleg 31-12-2020
donderdag 31 december 2020

De druk op de Kempense ziekenhuizen blijft enorm hoog. Dat bleek uit de wekelijkse medische coördinatievergadering van donderdag 31 december. De terugkeer van inwoners uit het buitenland en de heropstart van de scholen maken van volgende week een cruciale week die bepaalt in welke richting de coronacijfers zullen evolueren. Het strikt opvolgen van de quarantaineperiode en de verplichte testmomenten voor wie terugkeert uit een rode zone zijn hierin cruciaal. We bedanken iedereen voor z’n inspanningen tijdens de kerstperiode. Doorzetten blijft ook de komende weken absoluut noodzakelijk.

Heilig Hartziekenhuis

 • Momenteel zijn er in het Heilig Hartziekenhuis 19 coronapatiënten opgenomen, waarvan 5 op intensieve zorgen.
 • De combinatie van de ‘reguliere’ zorg met de opvang van coronapatiënten maakt dat de druk op de vier ziekenhuizen van Ziekenhuisnetwerk Kempen hoog blijft. Voor de vier ziekenhuizen samen hebben we momenteel een bezettingsgraad van 50% op intensieve zorgen voor corona. Vooral het aantal bedden intensieve zorgen voor niet-coronapatiënten is momenteel erg beperkt.
 • Aanvullend worden alle ziekenhuizen momenteel getroffen door een verhoogde afwezigheid van zorgmedewerkers door ziekte, zo ook in het Heilig Hartziekenhuis.
 • Beide factoren zorgen er samen voor dat de ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen een ‘relatieve’ opnamestop voor coronapatiënten hebben ingevoerd. Dit gebeurde in overleg met de overheid.
 • De opvang van een coronapatiënt wordt in elk ziekenhuis uiteraard gegarandeerd, maar het kan zijn dat een patiënt wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis indien een opname nodig is. Zo werden er de voorbije weken vanuit de ZNK ziekenhuizen meerdere patiënten voor opname doorverwezen naar andere ziekenhuizen.
 • Het Heilig Hartziekenhuis doet een oproep om in elk geval géén nodige zorgen uit te stellen.
 • De reguliere werking van het ziekenhuis loopt door, rekening houdend met de beschikbare inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Het ziekenhuis neemt steeds zélf contact op met elke individuele patiënt indien er iets aan zijn/haar planning verandert.

Besmettingscijfers

 • De afgelopen zeven dagen registreerden we 55 nieuwe besmettingen in onze gemeente. Dit betekent dat we aan een incidentiegraad zitten van 148 (aantal besmettingen per 100.000 inwoners voor de laatste zeven dagen). Dit is opnieuw lager dan vorige week. Toch bevinden we ons hiermee nog steeds in de gevarenzone. De eerste alarmdrempel voor nieuwe besmettingen ligt op 20, wat duidt op de aanhoudende ernst van de situatie.
 • Het aantal besmettingen bij 65-plussers liep terug, vermoedelijk omdat er op dit moment amper bijkomende besmettingen zijn in onze woonzorgcentra.
 • De nieuwe besmettingen situeren zich momenteel in de leeftijdscategorieën 20-29 jaar en 40-49 jaar.

Testcentrum

 • In het testcentrum werden afgelopen week minder testen afgenomen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de kerstdagen.
 • De positiviteitsratio bedraagt momenteel gemiddeld 14,9 %.
 • Verwacht wordt dat het aantal testen opnieuw zal toenemen omwille van de nieuwe verplichte testing bij mensen die terugkeren van een verblijf uit een rode zone in het buitenland.

Woonzorgcentrum Witte Meren

 • In woonzorgcentrum Witte Meren zijn alle cohortafdelingen gesloten. Drie bewoners verblijven uit voorzorg in quarantaine op de eigen kamer. Het woonzorgcentrum is op dit ogenblik coronavrij.

Woonzorgcentrum Hemelrijck

 • In woonzorgcentrum Hemelrijck lijkt de situatie te stabiliseren. De meest recente testen resulteren in drie bijkomende besmettingen bij bewoners en twee positief geteste personeelsleden.
 • Het aantal vastgestelde besmettingen ligt nu op 88. Van de 130 medewerkers testten er in totaal 42 positief.
 • De gezondheidstoestand van de meeste bewoners verbeterde de afgelopen dagen aanzienlijk. Volgende week start Hemelrijck met de stapsgewijze afbouw van de cohortzorg, wat voor de betrokken bewoners grotendeels een terugkeer naar het gewone leven betekent. Uiteraard blijft de bezoekersregeling ook voor deze bewoners zeer strikt.
 • Sinds de uitbraak namen we noodgedwongen afscheid van 27 bewoners. De afgelopen uren betreurden we nog één bijkomend overlijden. We betuigen ons medeleven en steun aan de familie en vrienden van deze mensen.
 • Het zorgpersoneel levert dagelijks enorme inspanningen in uiterst moeilijke omstandigheden.

 

Scholen

 • De scholen starten op maandag 4 januari weer op met dezelfde werking als vóór de kerstvakantie.
 • De gemeentelijke crisiscel vraagt de scholen om extra waakzaam te zijn voor leerlingen die terugkomen uit het buitenland. Ook kinderen moeten de verplichte quarantaine strikt opvolgen. Ze mogen dus niet naar school komen. Vanuit de scholen vertrekt een mailing naar de ouders waarbij de geldende maatregelen hierover nog eens extra in de kijker gezet worden.

Verplichte testing en quarantaine bij terugkeer uit rode zone

 • Wie terugkomt van een buitenlands verblijf van langer dan 48 uur in een rode zone, moet zich tweemaal laten testen en verplicht in quarantaine.
 • De quarantaineperiode voor alle reisgenoten - inclusief kinderen - stopt pas na een negatieve coronatest op de zevende dag van de terugkeer naar België.
 • De procedure geldt voor elk vervoersmiddel: trein, auto, bus of vliegtuig.
 • Je vindt alle informatie hierover terug via deze link.