Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 24 december: “Uren van de waarheid”

HHart
donderdag 24 december 2020

Donderdag 24 december vond de wekelijkse medische coördinatievergadering plaats. Terwijl de stijging van aantal nieuwe besmettingen in ons land vertraagt, zien we dat in onze regio de cijfers erg hoog blijven. We kunnen niet spreken van een stijging, wel van een enorm hoog plateau waardoor de druk op de Kempense ziekenhuizen hoog blijft. Ieders inspanning is noodzakelijk om tijdens deze eindejaarsperiode niet opnieuw een stijgende curve te creëren. Het zijn daarom letterlijk de uren van de waarheid.

We geven de belangrijkste conclusies weer van ons overleg:

Heilig Hartziekenhuis

 • Momenteel zijn in het Heilig Hartziekenhuis 14 coronapatiënten opgenomen, waarvan twee op intensieve zorgen.
 • De meeste patiënten kunnen na een relatief korte opnameperiode weer naar huis. We zien evenwel dat de toestroom van nieuwe coronapatiënten even snel verloopt.
 • Voor de vier ziekenhuizen van Ziekenhuisnetwerk Kempen hebben we momenteel een bezettingsgraad van 60% op de corona-afdelingen. De incidentie is groter in onze regio dan in de rest van het land.
 • De druk op het ziekenhuis neemt op dit moment dus niet af wat zorgt voor een blijvende druk op het ziekenhuispersoneel. De situatie blijft precair.

Besmettingscijfers

 • De laatste zeven dagen registreerden we 77 nieuwe besmettingen in onze gemeente. Dit betekent dat we aan een incidentiegraad zitten van 208 (aantal besmettingen per 100.000 inwoners voor de laatste zeven dagen). Dit cijfer daalde fors in vergelijking met vorige week. Deze daling komt voornamelijk omdat de cijfers van woonzorgcentrum Hemelrijck stapsgewijs uit de tabellen verdwijnen. Een bijkomend gevolg hiervan is dat we een daling vaststellen in het aantal besmettingen bij 65-plussers.
 • Opmerkelijk is wel dat op 23 december 14 nieuwe besmettingen vastgesteld werden, waarbij we zien dat deze besmettingen zich voordoen in alle gehuchten én sterk verspreid zijn over alle leeftijden.
 • Het aantal afgenomen testen in ecocentrum De Goren blijft stijgen. Op dit moment worden er 65 tot 70 mensen per dag getest. Na het weekend loopt dit aantal op tot 100 per dag.
 • Ook in de privépraktijken van onze huisartsen zien we een stijging in het aantal positieve testen.
 • Het aantal positieve testen blijft hangen rond 16%.
 • We zien besmettingsclusters rond zorgpersoneel, hun familie inclusief kinderen. Daarbuiten stellen we op dit moment geen nieuwe clusters vast.
 • We kunnen dus heel voorzichtig spreken van een heel kleine positieve evolutie in het aantal besmettingen. Als we deze wankele maar positieve evolutie willen doorzetten, is ieders inspanning tijdens de eindejaarsperiode van groot belang. Het strikt opvolgen van de richtlijnen en het sterk beperken van de sociale contacten blijft een absolute noodzaak om geen nieuwe stijging te creëren na de kerstvakantie. Het zijn letterlijk de uren van de waarheid.

Woonzorgcentrum Witte Meren

 • In woonzorgcentrum Witte Meren zien we dat de situatie positief blijft evolueren. Drie van de vier afdelingen zijn opnieuw volledig opengesteld, uitgezonderd een beperkt aantal patiënten waar om medische redenen de quarantaine voorlopig behouden blijft. Op de vierde afdeling wordt op dit ogenblik nog cohortzorg georganiseerd.

Woonzorgcentrum Ten Hove

 • In woonzorgcentrum Ten Hove verblijft momenteel nog één bewoner op de cohortafdeling. We verwachten dat ook deze persoon de afdeling kortelings zal verlaten waardoor de corhortafdeling opnieuw gesloten kan worden.
 • Het woonzorgcentrum treft de nodige voorbereidingen voor de coronavaccinaties zodat ze klaar staan op het moment dat de vaccins aankomen:
  • Bewoners en familieleden gaven door of ze al dan niet gevaccineerd willen worden
  • Er werden 210 vaccins besteld. Wanneer de vaccins effectief geleverd worden, is op dit ogenblik nog niet duidelijk.

Woonzorgcentrum Hemelrijck

 • In woonzorgcentrum Hemelrijck zien we het aantal besmettingen stijgen. Het aantal besmettingen volgt hiermee het typische patroon van een coronabesmetting en vergelijkbare uitbraken in andere zorgcentra.
 • Het resultaat van de meest recente coronatesten tonen aan dat drie bijkomende bewoners positief testten. Dat brengt het totaal aantal op 121 besmette bewoners.
 • Het aantal besmette bewoners met ernstige ziektesymptomen stijgt. Hiermee volgen we jammer genoeg het verwachte en typische ziektepatroon van corona.
 • In totaal zijn er op dit ogenblik 13 overlijdens te betreuren van bewoners die besmet waren met het coronavirus. Zowel het gemeentebestuur als het woonzorgcentrum betuigen hun medeleven aan de getroffen familieleden. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
 • Bij de personeelsleden stellen we zes bijkomende besmettingen vast. Om de bewoners maximaal te ondersteunen, is er nood aan extra verpleegkundig personeel. Hiervoor werkt het woonzorgcentrum met eigen personeel, aangevuld met extra werkkrachten van het Rode Kruis, defensie en gemeentebestuur Mol. Bijkomend doet de eerstelijnszone Baldemore een oproep naar thuisverpleegkundige die zich tijdelijk kunnen vrijmaken.
 • De komende zeven tot tien dagen gaat het woonzorgcentrum nog een erg zware periode tegemoet.