Naar inhoud
Gemeente Mol

Krijgt Mol een Covidheldenstraat, Zorgheldenstraat of Heldenstraat?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 24 december 2020

De komende maanden geven we deze vraag een definitief antwoord. De gemeentelijke straatnamencommissie deed een drietal voorstellen voor een passende herdenking van de huidige coronacrisis. We lanceren een poll zodat alle inwoners de komende twee weken de kans krijgen om hun mening te geven over deze voorstellen. Kies jij voor de Covidheldenstraat, Zorgheldenstraat of Heldenstraat? Surf voor 11 januari naar www.gemeentemol.be/nieuwestraatnaam en laat ons je voorkeur weten. De nieuwe straatnaam geldt voor het gedeelte van de Doornboomstraat tussen de Adolf Reydamslaan en de Gasthuisstraat.

Dat de coronacrisis een enorme impact heeft op onze samenleving – waarschijnlijk ook op lange termijn – valt niet te betwisten. Deze crisis blijft vast en zeker lang in het collectieve geheugen gegrift en haalt vermoedelijk ook de toekomstige geschiedenisboeken. Een straatnaam met een passende verwijzing is alvast één van de talrijke manieren om deze crisis blijvend te herdenken. Daarom lanceren we uitzonderlijk een poll bij onze inwoners. 

Leveranciersproblemen

De huidige Doornboomstraat strekt zich uit van de Hangarstraat tot aan de Gasthuisstraat. In het midden wordt deze doorkruist door de Adolf Reydamslaan. In het gedeelte tussen de Adolf Reydamslaan en Gasthuisstraat is er geen bewoning, maar liggen er uitsluitend leveringsadressen van het H. Hartziekenhuis, woonzorgcentrum Witte Meren en het Sint-Lutgardisinstituut.

De specifieke verkeerssituatie en het feit dat deze organisaties en instelling andere officiële adressen hebben, leidde vaak tot verwarring bij leveranciers. Een nieuwe straatnaam voor dit gedeelte van de Doornboomstraat zou dat probleem oplossen. Wanneer de nieuwe straatnaam gekozen is, worden volgende huisnummers voor de leveradressen toebedeeld:

  • Heilig Hartziekenhuis: 4
  • Woonzorgcentrum Witte Meren: 5
  • Sint-Lutgardisinstituut (campus Doornboom): 7

Straatnamencommissie

De gemeentelijke straatnamencommissie - bestaande uit ambtenaren, vrijwilligers en leden van het college van burgemeester en schepenen -  maakte van de gelegenheid en de bijzondere ligging van de straat gebruik om drie voorstellen te formuleren. Daarna kiezen onze inwoners welke benaming zij verkiezen. In een volgende stap worden de pollresultaten voor een finaal advies voorgelegd aan de cultuurraad op 19 januari. Finaal beslist de gemeenteraad over de nieuwe straatnaam. 

Drie voorstellen

De straatnamencommissie deed drie voorstellen met telkens een specifieke motivatie:

  • Covidheldenstraat: Covid bracht het beste in veel mensen naar boven. Naast alle rampspoed staat de straatnaam ook symbool voor steun en hulp aan elkaar. Met de term ‘Covid’ houden we de naam tastbaar in de toekomst en vergeten we nooit wat er in 2020 gebeurde. Dit specifieke virus zal ook in de toekomst vermoedelijk nog een rol blijven spelen in onze maatschappij, onder andere door mutaties waarbij het virus in verschillende varianten terugkomt.

  

  • Zorgheldenstraat: met deze straatnaam leggen we uitdrukkelijk de link naar het nabijgelegen woonzorgcentrum Witte Meren en het Heilig Hartziekenhuis. Zorg staat in deze buurt al centraal sinds 1898. Dat jaar werd het ‘Molse gasthuis’ opgericht. In 2020 leverden de medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis, de woonzorgcentra en alle overige zorginstellingen en -organisaties uitmuntende prestaties.
  • Heldenstraat: in elke crisis zijn er mensen die boven zichzelf uitstijgen. Dit was het afgelopen jaar ook het geval in onze gemeente. Mol telt talrijke helden – binnen en buiten de zorg - die zijn of haar steentje hebben bijgedragen in de strijd tegen het virus. Deze naam verwijst naar al deze inwoners.

Elke inwoner mag maximum één keer stemmen.

Meer info: bevolkingsdienst, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be