Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 17 december: Hopelijk zorgt kerstvakantie voor kentering

1712 Medisch verslag
donderdag 17 december 2020

Donderdag 17 december vond de wekelijkse medische coördinatievergadering plaats. Terwijl we de afgelopen weken waarschuwden voor de dreigende derde golf, stellen we vast dat de start hiervan jammer genoeg al gemaakt is. Het aantal besmettingen stijgt, ook buiten de woonzorgcentra. Ook de Kempense ziekenhuizen worden geconfronteerd met een stijgend aantal coronapatiënten. We geven de belangrijkste conclusies weer van ons overleg:

Heilig Hartziekenhuis

 • Momenteel zijn in het Heilig Hartziekenhuis 20 coronapatiënten opgenomen, waarvan twee op intensieve zorgen.
 • In vergelijking met de voorbije weken spreken we voor Mol over een stagnatie. In de overige ziekenhuizen van Ziekenhuisnetwerk Kempen (Geel, Herentals en Turnhout) lopen de corona-opnames wel sterk op.
 • Voor de vier ziekenhuizen samen gaat het om een stijging van 50 naar 80 opgenomen coronapatiënten de afgelopen 14 dagen. Dit is een duidelijk signaal dat de derde golf in onze regio gestart is en al meteen een sterke impact heeft op de ziekenhuizen. Nog lang niet alle patiënten uit de tweede golf hebben het ziekenhuis mogen verlaten.
 • Door het vrijmaken van bedden voor coronapatiënten op intensieve zorgen, is ook de capaciteit voor niet-coronapatiënten op intensieve zorgen bijzonder precair.
 • Ook op dat vlak werken de vier Kempense ziekenhuizen nauw samen om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten, maar ook transfers naar ziekenhuizen buiten de regio behoren tot de opties.
 • Wanneer het ziekenhuis de besmettingspatronen van opgenomen coronapatiënten analyseert, dan stellen ze vast dat veel besmettingen afkomstig zijn van de kinderen. Verder in dit verslag vind je hier meer informatie over.

 

Besmettingscijfers

 • De laatste 7 dagen registreerden we voor onze gemeente in totaal 178 besmettingen. Dit betekent dat we aan een incidentiegraad zitten van 480 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste 7 dagen). Dit cijfer ligt dubbel zo hoog als vorige week.
 • De besmettingen van woonzorgcentrum Hemelrijck hebben een belangrijk aandeel in dit getal, maar ook daarbuiten zien we fors stijgende besmettingscijfers.
 • Een voorbeeldje: op woensdag 16 december noteerden we 13 besmettingen op één dag. We zien tussen deze besmettingen sterk variërende leeftijden en vrijwel alle gehuchten komen aan bod. Het virus is opnieuw wijdverspreid aanwezig in onze gemeente.
 • Het aantal testen dat in ecocentrum De Goren wordt afgenomen stijgt stapsgewijs. Een tweetal weken geleden zaten we aan een dagelijks gemiddelde van 40 testen, inmiddels is dat cijfer al gestegen naar dagelijks 70 testen.
 • De positiviteitsratio steeg eveneens van 12,5% de voorbije weken naar 16,9% de laatste week. Dit betekent dat er ook verhoudingsgewijs veel meer positieve testen worden afgelegd.
 • Opvallend ook hier zijn het grote aantal jonge kinderen (van minder dan 12 jaar) die een positieve test afleveren nadat hun klas geheel of gedeeltelijk in quarantaine moest. Deze kinderen zijn weinig of niet ziek, waardoor de ‘normale’ kans om bij hen het virus te detecteren veel lager ligt.

 

Rol van kinderen in de virusverspreiding

 • De medische experts van onze crisiscel zien verschillende aanwijzingen dat ook leerlingen en scholieren een niet te onderschatten rol spelen bij de verspreiding van het virus. Kinderen worden zelden ziek van het virus, maar geven het wel door aan elkaar (via de school) en aan hun ouders.
 • Dat het coronavirus in een gezin aanwezig is, komt vaak pas aan de oppervlakte wanneer de ouders ziektesymptomen ontwikkelen. Huisgenoten - waaronder de kinderen - worden geïdentificeerd als hoogrisicocontact, maar ondergaan - als ze geen ziektesymptomen hebben - volgens de nationale testregels pas een test op de 7de dag na het laatste contact. Dit betekent dat vele kinderen pas na 17 dagen een test ondergaan, wanneer de eventuele virusuitstoot bij de meesten onder hen al gestopt is.
 • Hoewel er in onze cijfers regelmatig besmettingen opduiken bij jonge kinderen, vermoeden we dat ze ondervertegenwoordigd zijn in de besmettingscijfers. In de huidige teststrategie testen kinderen vaak negatief, omdat de besmetting en virusuitstoot bij hen mogelijk al achter de rug is.
 • Bovenstaande conclusie werd gezamenlijk gemaakt door de medische experts van onze crisiscel na het samenbrengen van alle puzzelstukken. Zowel het testcentrum als het ziekenhuis komen tot dezelfde conclusie. Voor het testcentrum – waar ook testen afgenomen worden van inwoners uit buurgemeenten - blijkt dit uit recente testresultaten van lagereschoolkinderen in quarantaine. Het ziekenhuis neemt dit besluit op basis van weerkerende patronen bij opgenomen coronapatiënten.
 • Deze vaststelling geeft hoop dat de kerstvakantie voor een kentering kan zorgen, omdat de scholen twee weken sluiten. Uiteraard is het essentieel dat iedereen in de vakantieperiode zich strikt aan de regels houdt én fysieke sociale contacten tijdens de eindejaarsfeesten maximaal beperkt. Alleen dan kunnen we tijdens de kerstvakantie deze derde golf nog stoppen.
 • Eveneens bevestigt deze analyse de weloverwogen beslissing van 7 gemeenten uit de regio om - net zoals voor volwassenen – beperkingen op te leggen voor de buitenschoolse binnenactiviteiten van kinderen tot en met 12 jaar. Bij dergelijke activiteiten worden kinderen van verschillende scholen met elkaar in contact gebracht, wat opnieuw leidt tot extra risico’s op verspreiding van het virus.

Woonzorgcentrum Witte Meren

 • Inmiddels komt er stilaan licht aan het einde van de tunnel voor woonzorgcentrum Witte Meren. Er is de afgelopen weken een bijzonder lange weg afgelegd. De zorgmedewerkers hebben schitterend werk geleverd.
 • Om te kijken welke bewoners uit de cohortzorg of quarantaine mogen, worden regelmatig nieuwe testen afgenomen. Afhankelijk van de resultaten kunnen bewoners stap voor stap terug naar hun vertrouwde kamer verhuizen. Familieleden worden hierover gericht door woonzorgcentrum Witte Meren geïnformeerd. Datzelfde geldt voor de bezoekregels, die verschillen van afdeling tot afdeling.
 • Op dit moment verblijven er nog 45 bewoners in quarantaine. Het aantal genezen bewoners en medewerkers groeit dagelijks.
 • Woonzorgcentrum Witte Meren wil uitdrukkelijk de nood- en crisisvrijwilligers van het Rode Kruis bedanken die de afgelopen weken bijstand leverden.

Woonzorgcentrum Hemelrijck

 • De afgelopen dagen bleef het aantal besmette bewoners vrij stabiel. Er wordt meteen een sneltest afgenomen bij niet-besmette bewoners die ziektesymptomen vertonen. Vrijdag 18 december volgt een nieuwe algemene testing, waardoor we in de loop van het weekend een actueel zicht krijgen. Op basis daarvan wordt de cohortzorg bijgestuurd.
 • De meeste besmette bewoners vertonen op dit moment geen of milde ziektesymptomen. Dit kan nog veranderen, zo leren ons de voorbeelden van andere woonzorgcentra. Op dat vlak wordt volgende week een cruciale periode.
 • De gezondheidstoestand van de bewoners wordt nauwgezet opgevolgd. Waar nodig krijgen de bewoners aangepaste verzorging, inclusief zuurstoftherapie.
 • Ook de zorgmedewerkers worden zwaar getroffen met inmiddels 25 besmettingen. De overblijvende zorgmedewerkers leveren fenomenaal werk in uiterst moeilijke omstandigheden. Zij verdienen alle lof!
 • Zowel het Agentschap Zorg & Gezondheid als het Heilig Hartziekenhuis zijn ter plaatse geweest en stelden vast dat de cohortezorg uitstekend geregeld werd en gaven hiervoor een dikke pluim.
 • Samen bekijken we momenteel alle opties om Hemelrijck te ondersteunen met bijkomende werkkrachten, waaronder vrijwilligers van het Rode Kruis en andere mogelijkheden van de hogere overheid. Ook interimkrachten worden volop ingezet.