Naar inhoud
Gemeente Mol

BOB-campagne ook in Mol: extra alcoholcontroles in einde- en nieuwjaarsperiode

bob campagne Mol
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 16 december 2020

Ook tijdens deze einde- en nieuwjaarsperiode organiseert de politiezone Balen – Dessel – Mol extra alcoholcontroles. De controles passen binnen de nationale BOB-campagne die loopt van 11 december tot en met 25 januari.

Tijdens de BOB-periode zet de politie een extra ploeg in die zich volledig focust op alcoholcontroles. Deze ploeg vormt een aanvulling op de reguliere interventieteams De alcoholcontroles vinden ook ’s nachts plaats, ondanks de avondklok.

Statische en mobiele controles

De controleploeg richt de komende weken - verspreid over de hele zone - tijdelijke statische controleposten op. Zowel grotere invalswegen als kleinere straten komen aan bod. Daarnaast voert de ploeg mobiele alcoholcontroles uit. Ook onze politiezone zet dus in op kleinere en snel verplaatsbare controleploegen.

Tijdens het afsluitende weekend van 22 januari vind vanaf 18 uur op nationaal niveau ‘een weekend zonder alcohol’ plaats. Ook dit initiatief leidt tot bijkomende controles in onze gemeente.

Meer info: politiezone Balen – Dessel – Mol, 014 33 37 00, celverkeer@politiebalendesselmol.be