Naar inhoud
Gemeente Mol

Jakob Smitsmuseum koestert grote ambities

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 16 december 2020

Er beweegt veel rond het Jakob Smitsmuseum, dat wordt snel duidelijk wanneer je door het nieuwe beleidsplan van het museum bladert. Hierin zetten we de doelstellingen en de concrete acties voor de komende jaren (2021-2026) uit. Focus ligt op de collectie en de publiekswerking. En de verbouwing van het museum moet een bezoek aangenamer maken. Ook de volgende jaren halen we alles uit de kast om het leven en het werk van Jakob Smits aan de man te brengen. Bekijk hier het beleidsplan 2021-2026.

De komende jaren gaat veel aandacht onder andere naar de publiekswerking waarbij we het museum verder openstellen voor verschillende doelgroepen. Hiervoor werken we een divers aanbod uit. Doel is aan een breed publiek een rijke museumervaring aan te bieden. De doelstellingen vertrekken telkens vanuit uiteenlopende aanknopingspunten van ‘het leven en werk van Jakob Smits’.

Scholenwerking nieuw leven inblazen

Het museumspel voor kinderen afgelopen zomer werd enorm gesmaakt. Vanuit de ervaring met deze doelgroep blazen we de scholenwerking van het museum nieuw leven in. Naast kinderen willen we ook andere doelgroepen aanhalen. Voor hen werken we een breed, drempelverlagend aanbod uit.

Aandacht voor museumbezoekers en kenners

Ook de huidige museumbezoekers en de kenners krijgen de nodige aandacht. Om hun bezoek te verrijken wordt ingezet op totaalbeleving. Hiervoor werken we enkele concrete tools (audioguides, introductiefilmpje, digitale ontsluiting van de collectie) uit die zowel interessant zijn voor de nieuwe bezoekers als voor de trouwe fans. Verder blijven we inzetten op onderzoek en zorgen we dat de collectie digitaal ontsloten wordt.

Verbouwing museum

De verbouwing van het museum biedt kansen om een aantal pijnpunten in het museum te verhelpen.  De aanpassingen moeten een museumbezoek aangenamer maken en extra ruimte bieden voor het organiseren van een betere ontvangst, workshops, groepsbezoeken,…

Nieuwe huisstijl en website

Verder zetten we sterk in op de communicatie van het museum. Dit door de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en een nieuwe website, maar ook door prikkelende sociale media-acties en doordacht gevoerde promocampagnes.

Meer info: Jakob Smitsmuseum, 014 31 74 35, jakobsmits@gemeentemol.be