Naar inhoud
Gemeente Mol

Voornaamswijziging gratis voor transgenders vanaf 1 januari 2021

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 15 december 2020

Transgenders die naar aanleiding van de geslachtsverandering hun voornaam willen wijzigen, kunnen vanaf 1 januari 2021 gratis een aanvraag indienen. Momenteel betalen zij hiervoor nog 49 euro. Anderen betalen vanaf komend jaar 50 euro voor een eerste voornaamswijziging en 500 euro voor een tweede en volgende voornaamswijziging. De dure kostprijs van 500 euro moet mensen ontmoedigen lichtzinnig meermaals van naam te veranderen.

Het veranderen van de voornaam is voor transgenders een grote stap op weg naar (h)erkenning van zichzelf. Zelfs wanneer de voornaam geslachtsneutraal is (bijvoorbeeld Jo, Sam,…), kiezen heel wat transgender personen er toch voor om de voornaam te veranderen, omdat de ‘oude’ voornaam te erg gelinkt blijft met het verleden in die ene geslachtsrol, of niet voldoende uitdrukt hoe men zich voelt. (Bron: www.transgenderinfo.be)

Tariefaanpassingen voor de wijziging van de voorna(a)m(en)

> Voor 1 januari 2021

  • Een gewone voornaamswijziging: 490 euro
  • Een voornaamswijziging voor transgenders: 49 euro
  • Een voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken: gratis

 

> Vanaf 1 januari 2021

  • Een gewone voornaamswijziging:
    • 50 euro voor een eerste voornaamswijziging
    • 500 euro voor een tweede en volgende voornaamswijziging
  • Een voornaamswijziging voor transgenders: gratis voor wat de voornaamswijziging betreft naar aanleiding van de geslachtsverandering
  • Een voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken: gratis

Aanvraag indienen

Meerderjarigen moeten zelf een aanvraag indienen bij de dienst burgerlijke stand. Minderjarigen moeten vergezeld zijn door hun wettelijk vertegenwoordigers (ouders). De aanvraag tot voornaamswijziging duurt maximaal drie maanden. Meer info vind je op www.gemeentemol.be > voornaam, wijziging.

Meer info: bevolkingsdienst, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be