Naar inhoud
Gemeente Mol

Start aanmeldingsperiode scholen voor voorrangsgroep: maandag 4 januari

aanmelden scholen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 14 december 2020

De eerste aanmeldingsperiode voor het aanmeldingssysteem van de kleuter- en lagere scholen voor het schooljaar 2021-2022 start op maandag 4 januari 9 uur en loopt tot maandag 18 januari 12 uur. Ouders met een kind geboren in 2019 of ouders die een andere school kiezen voor hun kind én al oudere kinderen op school hebben, melden zich aan. Ook ouders die op een school werken, doen het nodige tijdens deze eerste aanmeldingsperiode. Het aanmelden gebeurt via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Schoolkeuze en afstand tot de school vormen de belangrijkste objectieve criteria van het aanmeldingssysteem. Alle kleuter- en lagere scholen (gemeentescholen, Katholiek Onderwijs Mol en GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) in onze gemeente en het schooltje uit de Sportlaan in Balen werken met één centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent dat ouders via een website laten weten op welke school ze hun kind het liefst inschrijven.

Wanneer aanmelden?
Ouders met een kind waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of die zelf op een school werken, hebben wettelijk voorrang. Zij melden aan tussen 4 januari (9 uur) 2021 en 18 januari (12 uur) 2021 via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Alle andere ouders melden pas aan tussen 8 maart 2021 en 2 april 2021. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het maar binnen de juiste aanmeldingsperiode doet.

Wanneer schrijven ouders hun kind in?
Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, informeert het gemeentebestuur de ouders over de school waar ze hun kind kunnen inschrijven.

Communicatie ouders
Alle ouders met een kind geboren in 2019, ontvangen half december een brief van het gemeentebestuur met de aanmeldingsdata. Bij de brief zit een brochure die stap voor stap uitlegt hoe het aanmeldingssysteem werkt en een antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Deze info is ook terug te vinden op www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Campagne In #MooiMol kamperen we aan de Molse Meren
‘In #MooiMol kamperen we aan de Molse Meren. Niet aan de schoolpoort.’ is de slogan van de communicatiecampagne die ouders stap voor stap begeleidt bij het aanmeldingssysteem voor de kleuter- en lagere scholen. Om alle kinderen gelijke kansen te geven in het maken van een schoolkeuze, werken alle scholen in onze gemeente en het schooltje van de Sportlaan in Balen met één centraal aanmeldingssysteem. We spelen hiermee ook in op de toekomstige capaciteitsproblemen van bepaalde scholen en vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen. Want… in #MooiMol kamperen we alleen aan de Molse Meren!

Meer info: dienst onderwijsregie, 014 33 15 13, aanmeldenscholen@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen