Naar inhoud
Gemeente Mol

Fiene Drooghmans verkozen tot nieuwe kinderburgemeester

donderdag 15 oktober 2020

Fiene Drooghmans van Stapsteen Sluis werd op woensdag 14 oktober verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van onze gemeente. Zij volgt Janne Caeyers op die vorig schooljaar kinderburgemeester was. De kinderburgemeester en kinderraadsleden legden de eed af en werden achteraf getrakteerd op een lekkere donut. Familie en vrienden konden de eedaflegging dit jaar digitaal volgen. Het gemeentebestuur dankt het vorige bestuur voor hun enthousiaste inzet en wenst het kersverse bestuur veel succes!

Het gemeentebestuur wil kinderen actief betrekken in thema’s die anders door volwassenen geregeld worden. Doel van de kinderraad is thema’s te bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten als Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, kinderrechten, gezonde voeding,…

 

Samenstelling kinderraad

Elf kinderen stelden zich kandidaat voor het ambt van kinderburgemeester. Fiene Drooghmans van Stapsteen Sluis kreeg de meeste stemmen. Fiene wil er samen met de andere kinderraadsleden dit jaar ‘een lap opgeven’. Het ambt van de kinderburgemeester en kinderraadsleden loopt gedurende het hele schooljaar en eindigt dus in juni 2021. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door 28 kinderraadsleden.

Vergadering kinderraad

De vergaderingen van de kinderraad vinden maandelijks plaats op een woensdagnamiddag (meestal in de raadzaal van ’t Getouw) van 14 tot 16 uur. De agendapunten en de verslagen kan je raadplegen via www.gemeentemol.be/kinderraad.

Meer info: jeugddienst, 014 33 05 10, jeugddienst@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/kinderraad