Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 17 september 2020

Van 15 september tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kan de documenten bekijken op www.volvanwater.be en jouw mening en suggesties geven via een online inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 stelt de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vast.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor onze gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Wat gebeurt er met jouw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.