Naar inhoud
Gemeente Mol

“Geen coronapatiënt meer in ziekenhuis, véél extra testen door start schooljaar”

DJI_0123
donderdag 10 september 2020

Donderdag 10 september vond een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats. Voor de eerste keer namen ook vertegenwoordigers van de verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) deel. Zij hebben de opdracht om eventuele besmettingen in de Molse scholen op te volgen. Zo vindt er deze namiddag een nieuwe vergadering plaats met alle betrokkenen omtrent de recente vaststellingen in ’t Schrijvertje (Centrum) en Mozawiek (Ezaart). Verdere communicatie volgt.

Aantal besmettingen

 • Ook in Mol blijft het virus sluimeren. Vrijwel elke week registreren we nog een beperkt aantal nieuwe besmettingen. Regelmatig gaat het om teruggekeerde reizigers uit het buitenland. De cijfers variëren dagelijks, maar de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners (laatste 7 dagen) is nooit veraf.
 • Het opvolgen van de hygiënemaatregelen en het beperken van het aantal sociale contacten volgens de federale regels, blijft een belangrijke boodschap.
 • De impact van de herstart van de scholen valt op dit moment moeilijk in te schatten. We volgen de situatie op de voet.

Ziekenhuis

 • Sinds afgelopen zondag is het ziekenhuis volledige coronavrij. Dit betekent dat er momenteel geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis verblijven. Dit is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis.
 • De normale werking van het ziekenhuis draait op vol toerental. Voor de raadplegingen wordt er op dit moment zelfs boven de 100% gewerkt. Op die manier haalt het ziekenhuis de opgelopen achterstand verder in.
 • De strenge procedures in de inkomhal blijven gelden. We vragen iedereen om nauwgezet de richtlijnen op te volgen.
 • Alle patiënten met een geplande opname worden enkele dagen vooraf getest op corona. Slechts één op de 1.000 testen (0,1%) leidt tot een positief resultaat.
 • Artsen van het ziekenhuis namen afgelopen week deel aan een Europees congres van longspecialisten. Tijdens dit congres werd voorspeld dat de verwachte najaarsgolf vooral de 30- tot 40-jarigen zal treffen. Zij lopen via het werk, jonge kinderen of andere sociale activiteiten meer risico’s op besmetting. Gelukkig kent de ziekte bij deze jongere doelgroepen– in het algemeen - een veel milder verloop dan bij ouderen.

Centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s)

 • De CLB’s staan sinds begin dit schooljaar in voor de gerichte contactopvolging op school wanneer er een besmetting wordt vastgesteld bij een leerling of leerkracht. De CLB’s worden ingeschakeld op verzoek van de huisarts, het Vlaams contactonderzoek of de schooldirecteur. Dit vormt een prioritaire opdracht, waardoor andere taken – bijvoorbeeld de gebruikelijke geneeskundige onderzoeken – in acute fases mogelijk tijdelijk worden stopgezet.
 • Het CLB beslist na onderzoek of er op de school laag- of hoogrisicocontacten plaatsvonden in relatie tot de besmette leerling of leerkracht. Voor elke situatie wordt er – volgens de officiële richtlijnen - op maat een analyse gemaakt en de nodige beslissingen genomen. Coronatesten en thuisquarantaine van leerkrachten en/of leerlingen zijn pas aan de orde bij hoogrisicocontacten.
 • De directies kunnen bij hun CLB terecht met alle vragen, ook over de communicatie met de ouders. Het is voor de scholen niet altijd eenvoudig om de regelmatig wijzigende richtlijnen goed op te volgen en door te vertalen naar de ouders. De CLB’s ontvingen de afgelopen dagen dan ook talrijke vragen van schooldirecties. Deze worden zo goed mogelijk beantwoord.
 • Voor de ouders geldt een belangrijke boodschap: stuur je kinderen niet naar school bij ziektesymptomen (koorts, hoest, lopende neus,…), maar contacteer altijd je huisarts. Deze is het best geplaatst om de juiste beslissing te nemen over de verdere opvolging. Twijfel nooit om je huisarts te contacteren.

Woonzorgcentra

 • De bezoekersregeling werd de afgelopen week in alle woonzorgcentra versoepeld. Deze versoepeling was noodzakelijk voor het mentale welzijn van de bewoners.
 • Dankzij het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers zijn de woonzorgcentra – in vergelijking met het voorjaar - nog beter gewapend om het virus buiten te houden.

Coronawachtpost/testcentrum

 • We zien de afgelopen dagen een enorme stijging van het aantal coronatesten die worden afgenomen. Ook het aantal klinische onderzoeken zit in stijgende lijn. Schoolgaande jeugd heeft een groot aandeel in deze extra testen.
 • Op dit moment stijgt het percentage positieve coronatesten niet. Dit blijft op hetzelfde lage niveau van 2 à 3 procent. Het blijft afwachten hoe deze cijfers de komende dagen en weken evolueren.
 • Momenteel draait het testcentrum op volle capaciteit. Wanneer nodig kan er – mits extra personeelsinzet van artsen en verpleegkundigen – nog bijkomende capaciteit gecreëerd worden. De huidige capaciteit ligt nu op 150 testen per dag.
 • De testprocedure verloopt bijzonder vlot. Er zijn amper wachttijden. Je kan je alleen op afspraak laten testen. Deze afspraak wordt gemaakt door je huisarts.