Naar inhoud
Gemeente Mol

Leerlingen Alles Kids zetten ‘Veerkrachtige Dorpen’ in de startblokken

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 10 september 2020

Op woensdag 9 september gaven de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool Alles Kids het startschot voor het project ‘Veerkrachtige Dorpen’. De kinderen droomden over de herinrichting van het groene plein tussen de kerk en de school. Hun ideeën en suggesties vormen de basis voor het nieuwe ontwerp van het plein. Vanaf 20 oktober volgen volwassen inwoners uit Gompel hun voorbeeld. Vanaf die datum dromen ze dankzij ‘Veerkrachtige dorpen’ luidop dromen over hun dorp. Het doel is om met de uitdagingen van het gehucht aan de slag te gaan en mooie toekomstplannen uit te werken. Want… samen maken we MooiMol!

De kinderen droomden over een nieuwe toekomst van het groene plein tussen de Chiro, de kerk en de school van Gompel. Aan de hand van oefeningen werd duidelijk wat de kinderen belangrijk vinden en hoe ze de toekomst van het plein zien. Daarnaast gingen ze op een plattegrond aan de slag om het plein in te richten naar hun eigen wensen.

Van dromen naar doen

In Gompel geven we in de week van 20 oktober het startschot voor het project ‘Veerkrachtige dorpen’. Dan is het aan de volwassenen om te dromen over de toekomst van hun dorp. Omwille van corona starten we niet met een buurtvergadering, wel met een ‘dromenwandeling’ doorheen het gehucht. Infoborden op het kerkplein laten inwoners actief nadenken over hun gehucht. In een eerste fase gaat het om het verzamelen van ideeën, wensen en dromen. Hoe verder het traject vordert, hoe concreter het toekomstbeeld voor het gehucht uitgestippeld wordt en hoe meer we concrete acties bepalen. Zo zorgen we stap voor stap voor effectieve realisaties in het gehucht.

Duurzame toekomstvisie ontwikkelen

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om tegen 2025 de noden en uitdagingen van de verschillende buurten in onze gemeente te analyseren en een duurzame toekomstvisie uit te werken. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met ‘Veerkrachtige Dorpen’ van de provincie Antwerpen, RURANT vzw en een nieuwe gemeentelijke dorpscoördinator. Dit jaar starten we met de gehuchten Gompel en Centrum. De komende jaren komen ook de andere gehuchten aan bod. Onze inwoners van de verschillende gehuchten worden hierbij nauw betrokken.

Aanpak op maat

De sleutel tot succes is de samenwerking tussen alle inwoners en de betrokkenheid van kwetsbare groepen, de lokale ondernemers, verenigingen en gemeentediensten. Elk gehucht krijgt een aanpak op maat. Het gemeentebestuur voorziet voor dit nieuwe dorpenbeleid elk jaar 100.000 euro.

‘Veerkrachtige dorpen’ start in Gompel met het oprichten van een stuurgroep. Deze bestaat uit medewerkers van het gemeentebestuur, beleidsmandatarissen, inwoners, ondernemers,... We proberen zowel inwoners uit het verenigingsleven te betrekken als individuele inwoners. In eerste instantie maken de verschillende partijen kennis met elkaar om nadien samen te kijken naar wat nodig is om Gompel meer leven in te blazen.

Samen voor leefbare gehuchten

Het project ‘Veerkrachtige dorpen’ is een samenwerking tussen het gemeentebestuur, Provincie Antwerpen en RURANT vzw.

Een sterk gemeenschapsgevoel leidt tot beter samenleven, tot minder eenzaamheid, tot meer ouderenzorg,… Dit sociaal weefsel staat in veel dorpen echter onder druk. Onder meer omdat het aantal inwoners toeneemt, signalieren steeds meer mensen dat ze hun buren niet meer kennen. Daarnaast zorgen de toenemende vergrijzing en het verdwijnen van lokale detailhandel voor nieuwe uitdagingen.

Via het project ‘Veerkrachtige dorpen’ willen we inwoners samenbrengen en bespreken wat ze nodig hebben om een leefbaar gehucht te creëren. Ze mogen verschillende voorstellen doen.

Meer info: dienst samenlevingsopbouw, 014 33 16 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be, www.veerkrachtigedorpen.be/dorp/gompel/