Naar inhoud
Gemeente Mol

VITO start midden september nieuwe trillingsmetingen voor Europees project

maandag 14 september 2020

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van seismische metingen die rond 20 september op ons grondgebied zullen plaatsvinden. Deze nieuwe seismische campagne richt zich voornamelijk op grondgebied Lommel. De metingen sluiten aan op de bestaande seismische metingen rond de Balmatt-site. De metingen – die passen in een Europees project rond aardwarmte - veroorzaken beperkte hinder. De werken duren ongeveer tot midden oktober.

Een seismische campagne (kunstmatig aangebrachte trillingen) is een eerste stap om na te gaan of de diepe ondergrond op het traject geschikt is om warm water op te pompen en in te zetten als duurzame energiebron aardwarmte. De metingen moeten een beeld geven van lagen op een diepte van twee tot vier kilometer. Aardwarmte kan gebruikt worden voor verwarming van gebouwen en het opwekken van elektriciteit.

Trillingen meten

De metingen worden uitgevoerd met speciaal daartoe uitgeruste vrachtwagens. Om de 20 meter voeren zij een reeks trillingen uit. Per dag leggen de wagens een traject af van een vijftal kilometer. De trillingen worden geregistreerd met kleine, passieve trillingsmeters die langs het traject worden uitgelegd Deze vuistgrote apparaatjes worden met een pinnetje in de grond vastgezet. De sensoren worden daags voor de metingen geplaatst en nadien weer weggehaald. Alles bij elkaar zullen ze maximum een week op een bepaalde plaats blijven liggen.

Plaatsen markeren

Tegen midden september bepalen landmeters de exacte posities van de punten waar ze gaan trillen en de locaties van de trillingsmeters. Zij markeren deze punten met paaltjes of met verf. De metingen zelf starten rond 20 september. Als alles loopt zoals gepland, zijn de metingen midden oktober afgerond.

Traject

De sensoren moeten volgens een zo recht mogelijk traject uitgelegd worden. Net zoals met de wagens is het de bedoeling zoveel mogelijk de openbare weg te volgen. Waar dat niet kan, wordt een doorsteek gemaakt door akkers, weiden of bossen. Hiervoor maakt de aannemer afspraken met de gebruikers of eigenaars van de terreinen. Het gaat dan om het gebruik van de percelen, bestaande doorgangen, ligging van grachten en omheiningen,… Eventuele schade aan gewassen bij doortocht van de wagens wordt vergoed. Ook dit wordt op voorhand besproken.

Hinder beperken

Het is de bedoeling de hinder zoveel mogelijk te beperken. In de buurt van huizen, stallen, serres of andere constructies bepaalt VITO op voorhand de trilsterkte. Als gedacht wordt dat iets onveilig is, wordt het trilpunt geschrapt. Om schade te vermijden, worden de metingen op een veilige afstand uitgevoerd van leidingen (water, gas, riolering), irrigatiesystemen en waterputten.

Meettrajecten grondgebied Mol

Er lopen twee meettrajecten over ons grondgebied:

  1. Een eerste traject loopt langs het kanaal Bocholt-Herentals, van Russendorp langs de oude baileybrug tot Sas 4, en vervolgens van de brug van de N18 (en Vonderstraat) over de voormalige Balmatt- en Electrabelsites en over de Boeretang. Daartussen loopt het traject over grondgebied Dessel.
  2. Een tweede meettraject is gelegen in de velden en veldwegen in het gebied tussen de N136 en de grens met Lommel (Bergeijkse Heide en Zeven Heerlijkhedenheide). Over dit traject worden geen trillingen gepland, er worden enkel sensoren uitgelegd.

Meer info: seismiek@vito.be