Naar inhoud
Gemeente Mol

Verbod op oppompen van water uit onze waterlopen vanaf 13 augustus

_MG_1221

Bekijk ook

donderdag 13 augustus 2020

Vanaf 13 augustus mag je geen water onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen uit het stroomgebied Nete. Provinciegouverneur Cathy Berx vaardigt dit captatieverbod uit om tijdens droge periodes het minimale waterpeil te garanderen. Dit verbod houdt in dat je geen water mag oppompen om velden en tuinen te beregenen. Daarnaast moet je visvijvers van de waterloop afkoppelen. Uitzonderingen zijn drinkwater voor eigen vee en aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het natuurlijk belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en de niet-essentiële toepassingen (auto’s wassen, besproeien gazons,…) te vermijden.

Meer info: Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, diw@provincieantwerpen.be