Naar inhoud
Gemeente Mol

Alle provinciale en nationale maatregelen zijn officieel van kracht

Knipsel
donderdag 30 juli 2020

De begin deze week aangekondigde extra coronamaatregelen voor onze provincie zijn sinds woensdagnamiddag 29 juli officieel van kracht voor de komende vier weken. Gouverneur Cathy Berx keurde hiervoor een politieverordening goed. De provinciale regels vormen een aanvulling en verstrenging op de richtlijnen die de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week aankondigde. Ook hiervoor werd het ministerieel besluit inmiddels ondertekend. We zetten alle regels zo helder mogelijk op een rij. Voor deze richtlijnen geldt het handhavingsbeleid dat binnen de politiezone Balen – Dessel – Mol werd afgesproken.

De provinciale politieverordening bevat enkele belangrijke aanvullingen in vergelijking met wat maandagavond werd aangekondigd. Zo geldt er voor de horeca een beperking om maximaal vier personen – uitgezonderd het eigen huisgezin – samen te brengen aan één tafel én worden sporters in specifieke omstandigheden ontheven van de algemene mondmaskerplicht. Ook voor sportbeoefening werden de regels bijgestuurd. 

Tenslotte zullen mensen die positief testten op corona of mensen die in quarantaine moeten, verplicht kunnen worden tot afzondering wanneer ze dit vrijwillig weigeren. Dit laatste moet de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus via besmette of verdachte personen zo snel mogelijk stoppen.
 

 • Sociale gezinsbubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten (Nationale Veiligheidsraad)

De vaste gezinsbubbel verkleint naar maximaal vijf vaste contacten, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Ook binnen deze bubbel bewaar je best zoveel mogelijk afstand, maar is nauwer contact wel toegelaten.

Let op: deze gezinsbubbel geldt voor je hele gezin, niet per gezinslid. Eens je de keuze hebt gemaakt, moet je deze respecteren. De personen in je bubbel mogen niet wisselen.

 • Samenscholing verboden vanaf 10 personen (Nationale Veiligheidsraad)

Samenscholingen zijn beperkt tot maximum 10 personen. Concreet betekent dit dat spontane bijeenkomsten zoals uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, trouwrecepties,… nooit met meer dan 10 personen kunnen doorgaan. Ook hier tellen kinderen jonger dan 12 jaar niet mee. 

De onderlinge afstand moet op deze momenten altijd strikt gerespecteerd worden, aangezien deze mensen vermoedelijk niet tot je contactbubbel behoren. Ook geldt hier de verplichting tot mondmaskerdracht volgens de provinciale regels. Een restaurant- of cafébezoek met deze groep buiten de eigen contactbubbel is dus niet mogelijk. Ook het strikte advies om geen privé- of familiefeesten te organiseren buiten je contactbubbel blijft integraal gehandhaafd.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan zijn gekoppeld.

 • Avondklok vanaf 23.30 uur (provincie Antwerpen)

Tussen 23.30 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends mag niemand zich meer op het openbaar domein begeven. Het sociale leven stopt om 23.30 uur. Alleen noodzakelijke en niet-uitstelbare verplaatsingen zijn nog toegelaten, bijvoorbeeld naar het werk of het ziekenhuis. Deze beperking moet spontane feestjes en bijeenkomsten na het sluiten van de horeca voorkomen.

 • Horeca sluit om 23 uur (provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 23 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 23.30 uur thuis zijn.

 • Overal mondmasker, behalve thuis (provincie Antwerpen)

Vanaf nu draag je overal op het publiek toegankelijke domein een mondmasker vanaf het ogenblik dat je jouw woning verlaat. Je hebt ook op elk moment een mondmasker bij. Ook in situaties waar je de 1,5 meter afstand niet kan bewaren, draag je een mondmasker. Deze verplichting geldt vanaf 12 jaar. Tijdens het eten of drinken geldt de verplichting niet. Omtrent de mondmaskerdracht volgen we binnen onze politiezone een handhavingsbeleid dat zich richt op de grootste besmettingsrisico’s.

Tijdens het sporten geldt een formele uitzondering op de verplichting om een mondmasker te dragen, op voorwaarde dat de sport wordt uitgeoefend in specifieke sportinfrastructuur en/of dat er geen enkel risico is op overdracht van het virus naar anderen door kortstondig of occasioneel kruisen of passeren van andere personen. Deze laatste regel betekent concreet dat fietsers die bijvoorbeeld gaan rijden met een peloton verplicht een mondmasker dragen. De uitzondering geldt bovendien uitsluitend tijdens het sporten zelf.

 

 • Meer afstand in de horeca: 1,5 meter tussen gezelschappen (provincie Antwerpen)

Aan tafel zitten blijft de absolute regel in de horeca. Een afstand van 1,5 meter tussen de tafels is niet meer voldoende. Er moet op elk moment 1,5 meter afstand verzekerd worden tussen de verschillende gezelschappen of er wordt een fysieke afscheiding (bijvoorbeeld plexiwand) voorzien (minstens 1,8 meter hoog). Alle horeca-uitbaters nemen hiervoor meteen de nodige maatregelen én zien hier strikt op toe.

In de horeca geldt er bovendien een individuele registratie, niet per gezelschap. De gegevens worden 4 weken bewaard, wat 2 weken langer is dan wat federaal beslist is. Ook het uur van aankomst en vertrek moet genoteerd worden.

 

 • Maximum 4 personen per tafel in de horeca (provincie Antwerpen)

Het aantal personen dat in een café of restaurant aan dezelfde tafel mag plaatsnemen, wordt beperkt tot 4 personen, behalve als het gezelschap bestaat uit je eigen huisgezin.

 

 • Evenementen en activiteiten (Nationale Veiligheidsraad)

Evenementen en activiteiten zijn alleen toegelaten als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte richtlijnen. Deze mogen enkel doorgaan als ze geen gevaar vormen voor bijkomende besmettingen.

Het gemeentebestuur kan - naast het verbieden van evenementen - bijkomende voorwaarden en beperkingen opleggen. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 100 personen voor evenementen binnen en 200 aanwezigen voor evenementen buiten.

Let op: dit zijn maxima die gelden onder zeer specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke goedkeuring door het gemeentebestuur. Mondmaskerdracht is in elk geval voor alle aanwezigen verplicht.

 • Winkel alleen en maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Vanaf woensdag 29 juli gebeurt het shoppen opnieuw alleen, behalve bij minderjarigen die onder je dak wonen of mensen die hulpbehoevend zijn. Je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven, tenzij je een afspraak hebt. Bij een afspraak mag het langer en mag je met meerdere personen komen. De Nationale Veiligheidsraad wenst dat aankopen zo gericht mogelijk worden uitgevoerd, voor ‘funshopping’ is jammer genoeg geen tijd.

 • Markten (provincie Antwerpen)

Voor onze dinsdagmarkt geldt opnieuw de regel van het verbod op ‘funshoppen’. Markten zijn niet langer een gezinsuitstap. Je komt alleen, met uitzondering van de begeleiding van minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of mensen die hulpbehoevend zijn. Je blijft maximum 30 minuten op de markt. Eetkramen die zich richten op directe consumptie, zijn niet langer toegelaten.

De gemeentelijke crisiscel heeft beslist om de komende vier weken géén zondagse dieren- en boerenmarkt te organiseren. Onze wekelijkse dieren- en boerenmarkt is – zeker in de zomer bij goed weer – bijzonder populair bij gezinnen, families en toeristen. De aard van deze gemoedelijke markt op zondag valt niet te verzoenen met de strikte marktregels omtrent ‘alleen runshoppen’. Na deze periode evalueren we de maatregel.

 • Alleen contactloos sporten en sporten in groepsverband (>18 jaar) nooit met meer dan 10 personen (provincie Antwerpen)

Alleen contactloos sporten is toegestaan. In groepsverband mag je nooit met meer dan tien meerderjarige personen een sport beoefenen.

 • Registratieplicht voor sportlessen en wellnesscentra (Nationale Veiligheidsraad)

Er komt nog een bijkomende registratieplicht voor sportlessen en wellnesscentra, aanvullend op de registratieplicht in onze gemeente voor horeca, zwembaden, sporthallen en fitnesszaken.

 • Thuiswerken (provincie Antwerpen)

Thuiswerken is verplicht, tenzij het absoluut onmogelijk of onwenselijk is. De regels voor onze provincie zijn strenger dan de nationale richtlijnen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be