Naar inhoud
Gemeente Mol

Zeer strenge coronamaatregelen in Mol voor de komende 4 weken

Knipsel
dinsdag 28 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad en de Provinciale Crisiscel beslisten op 27 juli over de verstrenging van een aantal coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen duren toe eind augustus. We proberen zo duidelijk mogelijk de nieuwe richtlijnen weer te geven. Omdat we deel uitmaken van de provincie Antwerpen, gelden voor onze gemeente een aantal extra regels. De maatregelen richten zich vooral op het sociale leven en het beperken van het aantal sociale contacten. Volgens de experts is dit noodzakelijk om de exponentiële stijging te stoppen. We roepen op om de regels strikt te volgen. Des te sneller krijgen we samen de curve naar beneden.

We begrijpen dat er nog onduidelijkheid leeft over de nieuwe regels omtrent de bubbels en de bijeenkomsten met maximum 10 personen. Als gemeentebestuur wachten we nog op de officiële verduidelijkingen en besluiten om alle vragen met 100% zekerheid te kunnen beantwoorden. We geven hieronder een eerste overzicht van wat maandagnamiddag vanuit Brussel en Antwerpen werd gecommuniceerd. Na elke regel vermelden we of deze afkomstig is van de Nationale Veiligheidsraad of alleen geldt voor de provincie Antwerpen.

 • Sociale bubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten (Nationale Veiligheidsraad)

De vaste gezinsbubbel verkleint naar maximaal vijf vaste contacten, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Ook binnen deze bubbel blijf je best voorzichtig, maar is nauwer contact toegelaten. Je hoeft de veiligheidsafstanden niet altijd te respecteren, al is het wel aangeraden om dit zoveel mogelijk te doen.

 • Familiebijeenkomsten, samenscholingen, recepties, uitstappen (Nationale Veiligheidsraad)

Niet-begeleide bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen. Denk daarbij aan uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, trouwrecepties,…. Ook hier tellen kinderen jonger dan 12 jaar niet mee.  De onderlinge afstanden tussen de aanwezigen moeten bij deze gelegenheden gerespecteerd worden. Een restaurant- of cafébezoek met deze groep is dus niet mogelijk, zo wordt gesteld. Het strikte advies om geen privé- of familiefeesten te organiseren, blijft integraal gehandhaafd. Mondmaskerdracht is op deze niet-begeleide bijeenkomsten ten zeerste aangeraden.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan zijn gekoppeld.

 • Avondklok vanaf 23.30 uur (provincie Antwerpen)

Tussen 23.30 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends mag niemand zich meer op het openbaar domein begeven. Het sociale leven stopt om 23.30 uur. Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegelaten, bijvoorbeeld naar het werk of het ziekenhuis. Deze beperking moet spontane feestjes en bijeenkomsten voorkomen.

 • Horeca sluit om 23 uur (provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 23 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 23.30 uur thuis zijn.

 • Overal mondmasker, behalve thuis (provincie Antwerpen)

Vanaf nu draag je overal op het publiek toegankelijke domein een mondmasker vanaf het ogenblik dat je jouw woning verlaat. Je hebt ook op elk moment een mondmasker bij. Ook in situaties waar je de 1,5 meter afstand niet kan bewaren, draag je een mondmasker. Deze verplichting geldt vanaf 12 jaar. Tijdens het eten of drinken geldt de verplichting niet.

 

 • Meer afstand in de horeca: 1,5 meter tussen gezelschappen (provincie Antwerpen)

Aan tafel zitten blijft de absolute regel in de horeca. Een afstand van 1,5 meter tussen de tafels is niet meer voldoende. Er moet op elk moment 1,5 meter afstand verzekerd worden tussen de verschillende gezelschappen of er wordt een fysieke afscheiding voorzien (minstens 1,8 meter hoog). Alle horeca-uitbaters nemen hiervoor meteen de nodige maatregelen én zien hier strikt op toe.

In de horeca geldt er bovendien een individuele registratie, niet per gezelschap. De gegevens worden 4 weken bewaard, wat 2 weken langer is dan nu.

 

 • Beperking aan tafel in de horeca (provincie Antwerpen)

Het aantal personen dat in een café of restaurant aan dezelfde tafel mag plaatsnemen, wordt beperkt tot hetzelfde huisgezin of een door de provincie nog te bepalen maximum aantal. Dit getal volgt later in het finale officiële besluit.

 

 • Evenementen en activiteiten (Nationale Veiligheidsraad)

Evenementen en activiteiten zijn alleen toegelaten als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte richtlijnen. Deze mogen alleen doorgaan als ze geen gevaar vormen voor bijkomende besmettingen.

Het gemeentebestuur kan - naast het verbieden van evenementen - bijkomende voorwaarden en beperkingen opleggen. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 100 personen voor evenementen binnen en 200 aanwezigen voor evenementen buiten.

Let op: dit zijn maxima die gelden onder zeer specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke goedkeuring door het gemeentebestuur. Mondmaskerdracht is voor alle aanwezigen in elk geval verplicht.

 • Winkel alleen en maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Vanaf woensdag 29 juli gebeurt het shoppen opnieuw alleen, behalve bij minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven, tenzij je een afspraak hebt. De Nationale Veiligheidsraad wenst dat aankopen zo gericht mogelijk worden uitgevoerd, voor ‘funshopping’ is jammer genoeg geen tijd.

 • Markten (provincie Antwerpen)

Voor markten geldt opnieuw de regel van het verbod op ‘funshoppen’. Markten zijn niet langer een gezinsuitstap. Je komt alleen, met uitzondering van minderjarigen of mensen die hulpbehoevend zijn. Je blijft maximum 30 minuten op de markt. Kramen die als horeca worden ingericht, zijn niet langer toegelaten.

 • Verbod op individuele contactsporten en ploegsporten voor sporters boven de 18 jaar (provincie Antwerpen)

Alle individuele contactsporten worden verboden. Ook voor ploegsporten geldt een verbod voor alle spelers ouder dan 18 jaar.

 • Thuiswerken (provincie Antwerpen)

Thuiswerken is verplicht, tenzij het onmogelijk is. De regels voor onze provincie zijn strenger dan de nationale richtlijnen.

 • Treintickets (Nationale Veiligheidsraad)

De verdeling van de gratis treinritten wordt uitgesteld tot september om drukte op bepaalde plaatsen te voorkomen.

 • Sportlessen en wellnesscentra (Nationale Veiligheidsraad)

Er komt nog een bijkomende registratieplicht voor sportlessen en wellnesscentra, aanvullend op de registratieplicht in onze gemeente voor horeca, zwembaden en fitnesszaken.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be