Naar inhoud
Gemeente Mol

Definitief invoeren stilstaan- en parkeerverbod Chrysantenlaan vanaf 3 augustus

0707 Chrystantenlaan stilstaan en parkeerverbod
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 27 juli 2020

Vanaf maandag 3 augustus geldt in de Chrysantenlaan een definitief stilstaan- en parkeerverbod vanaf de Leenhofstraat tot aan het kruispunt met Bristolhof. Het verbod komt er op vraag van campus Het Spoor. De maatregel moet de omgeving en het fietsverkeer een stuk verkeersveiliger maken voor de leerlingen van de school.

Voor 2 december 2019 werd in de Chrysantenlaan, ter hoogte van de fietsingangen van campus Het Spoor, het parkeerverbod aangegeven door gele onderbroken strepen en was stilstaan toegelaten. Doordat stilstaan was toegelaten, blokkeerden en hinderden voertuigen de toeritten naar de fietsingangen waardoor er voor de fietsers onveilige situaties ontstonden.

Proefopstelling sinds 2 december

Op vraag van de school plaatste het gemeentebestuur op 2 december 2019 een proefopstelling ter hoogte van de twee fietsingangen die bestuurders verbood te parkeren en stil te staan. Ondertussen werd de proefopstelling als positief geëvalueerd door de wijkagent en directie van de school. Leerlingen kunnen de school nu veiliger in- en uitrijden.

Uitbreiden stilstaan- en parkeerverbod

Bijkomend was de school vragende partij om het stilstaan- en parkeerverbod in de Chrysantenlaan uit te breiden vanaf de Leenhofstraat tot aan het kruispunt Bristolhof, aan de kant van de school. Door de proefopstelling parkeerden auto’s vooraan in de Chrysantenlaan waardoor fietsers op deze plaats geconfronteerd werden met stilstaand verkeer en openslaande portieren. Een uitbreiding van het stilstaan- en parkeerverbod was dus aangewezen.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be