Naar inhoud
Gemeente Mol

Start van lokale contactopvolging: ken jij je contacten van de afgelopen week?

contactopvolging
vrijdag 24 juli 2020

In samenwerking met de huisartsen en de Vlaamse overheid start het gemeentebestuur de komende dagen met lokale contactopvolging. Dit initiatief richt zich niet op individuele contacten - dat is de opdracht voor de Vlaamse contactopvolging -, maar concentreert zich op het snel ontdekken van clusterbesmettingen in verenigingen, clubs, cafés, fitnesszaken,… of op evenementen. Voor elke cluster analyseren we welke maatregelen en communicatie aangewezen zijn om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We roepen alle inwoners op ons hierbij te helpen. Noteer je contacten van de afgelopen week, hou bij op welke locaties je aanwezig bent én wees eerlijk wanneer we je telefonisch contacteren. 

De komende dagen worden spannend om de opmars van het coronavirus in te dijken. Naast allerlei beschermingsmaatregelen, vormt contactopvolging een essentieel onderdeel in onze strijd. De contactopvolging op Vlaams niveau richt zich op de individuele contacten van een besmet persoon. Onze lokale contactopvolging probeert clusters te identificeren. Clusters zijn verenigingen, clubs, cafés, fitnesszaken, bedrijven,… of evenementen waar we meerdere besmettingen vaststellen. Deze informatie verzamelen we door besmette inwoners op te bellen en een vragenlijst te bespreken.

Gerichte maatregelen en communicatie

Bij identificatie van een cluster geven we deze informatie door aan de Vlaamse overheid én analyseren we welke verdere stappen nodig zijn. Daarbij contacteren we geen individuele personen, maar voeren we gerichte of publieke communicatie op niveau van de cluster of nemen we andere specifieke lokale maatregelen. De lokale contactopvolging – inclusief de clusteranalyse - gebeurt in nauwe samenspraak met de huisartsen. De komende dagen stellen we alle afspraken verder op punt.

Burgerzin noodzakelijk

Om dit systeem te laten functioneren, moeten we beroep doen op de burgerzin van besmette inwoners. Wees transparant en eerlijk wanneer je wordt gebeld. Alles verloopt strikt vertrouwelijk. Aan de antwoorden hangen geen sancties. Door eerlijk te antwoorden help je bij het voorkomen van verdere besmettingen. In afwachting van de Vlaamse contactopvolging mag je bij eventuele besmetting altijd zelf vrienden, familie, kennissen,… verwittigen met wie je de afgelopen dagen nauw contact hebt gehad. Op die manier winnen we heel wat tijd.

Meer info: noodplanning, 014 33 07 38, veiligheid@gemeentemol.be