Naar inhoud
Gemeente Mol

GIBBO Galbergen breidt onderwijsaanbod uit met opleidingsvorm 2 

Gibbo opleidingsvorm 2
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 22 juni 2020

GIBBO Galbergen krijgt van de Vlaamse overheid groen licht om te starten met opleidingsvorm 2 (type 2 en 9). Dit betekent dat de school vanaf 1 september ook jongeren met een matig of ernstig mentale handicap en jongeren met een autismespectrumstoornis verwelkomt voor een aangepast onderwijsaanbod. Ouders die meer informatie willen over de nieuwe opleidingsvorm en/of hun kind willen inschrijven, kunnen nu al de school contacteren. Om de opstart van de nieuwe opleidingsvorm mee vorm te geven, zoekt de school bijkomende medewerkers, waaronder onderwijzers (ASV, BGV, voeding, personenzorg OV3 & huishoudkunde) en een orthopedagoog. De concrete vacatures verschijnen deze week op www.gemeentemol.be.

In september 2018 kreeg het naastgelegen Saigo Sterrenbos de kans om te starten met type 2 voor kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Het sterk groeiende aantal leerlingen in het nieuwe type bewijst de nood in de regio  aan deze vorm van aangepast onderwijs. In navolging van Saigo Sterrenbos mag nu ook Gibbo Galbergen als school voor buitengewoon secundair onderwijs starten met een extra opleidingsvorm voor jongeren met specifieke noden.

Welke jongeren?

De nieuwe opleidingsvorm richt zich op jongeren met een matig of ernstige mentale handicap en jongeren met een autismespectrumstoornis. Deze opleidingsvorm biedt een algemene en sociale vorming met een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

De opleiding bestaat uit twee fases:

  • Fase 1 (3 of 4 schooljaren): nadruk op de algemene vorming met een brede praktijkervaring op vlak van zelfredzaamheid.
  • Fase 2 (4 schooljaren): de algemene vorming en training rond zelfredzaamheid wordt aangevuld met stages in de werkpraktijk.

Aanvulling op bestaand aanbod

De nieuwe opleidingsvorm biedt een perfecte aanvulling op het huidige onderwijsaanbod van GIBBO Galbergen, met name opleidingsvorm 3 (type basisaanbod en type 9). Deze opleidingsvorm voorziet een sociale vorming en een beroepsvorming, met de bedoeling om later te werken in het reguliere arbeidscircuit. Dit bestaande aanbod blijft behouden en richt zich op jongeren met een lichte mentale handicap, jongeren met leerstoornissen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Dankzij het nieuwe aanbod biedt de school mogelijkheden voor jongeren die anders uit de boot vielen en op zoek moesten naar aangepast onderwijs buiten de eigen regio.

Meer info en inschrijvingen: GIBBO Galbergen, 014 31 87 42, directie.gibbo@gemeentemol.be