Naar inhoud
Gemeente Mol

Subsidies voor sportclubs eenmalig versoepeld door corona

tennis
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 25 juni 2020

De gemeenteraad besliste op 22 juni om de subsidiereglementen voor sportclubs voor dit jaar te versoepelen. Sportclubs dienen jaarlijks een subsidieaanvraag in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle sportwerking en jeugdbeleid. Hun dossier moet voldoen aan bepaalde criteria. Als gevolg van de coronamaatregelen dreigden veel clubs niet meer in aanmerking te komen. Het gemeentebestuur geeft hen met de aanpassingen een extra duwtje in de rug.

De coronacrisis trof ook de sportclubs hard. Trainingen lagen wekenlang stil. Competities, tornooien en kampioenschappen gingen niet door. Opleidingen en bijscholingen van trainers vonden niet meer plaats, sommige leden haakten af. Daarnaast verloren de clubs inkomsten, door geannuleerde activiteiten en gesloten kantines. Eventuele subsidies zijn dit jaar dus zeker welkom.

Criteria subsidies

Het toekennen van subsidies gaat gepaard met bepaalde kwaliteitscriteria. Zo moeten sportclubs bijvoorbeeld minstens twee jeugdtrainingen per week organiseren, voor minstens 25 weken. Door het stilleggen van sportactiviteiten voldoen ze hier natuurlijk niet aan. Het gemeentebestuur besliste dan ook om hier in de mate van het mogelijke een mouw aan te passen. 

Sportjaar 2018-2019

Sportclubs kunnen ervoor kiezen een aanvraagdossier in te dienen op basis van de gegevens van het seizoen 2018-2019. Die cijfers geven een beter beeld van de werking van de club. Enkel voor de opleidingskosten van trainers kan dit niet. Hiervoor vul je de gegevens van het lopende jaar 2019-2020 in. Ondervond je geen hinder door corona? Dan kan je een dossier indienen met de cijfers van 2019-2020.

Vlaamse coronasteun

Naast deze jaarlijkse subsidies verdeelt het gemeentebestuur ook 570.000 euro onder de verenigingen. Dit geld krijgen we van de Vlaamse overheid als coronasteun. Niet enkel sportclubs, maar ook jeugd- en cultuurverenigingen komen hiervoor in aanmerking. Samen met de adviesraden bekijken we nog hoe we de middelen zo correct en billijk mogelijk kunnen verdelen.

Meer info: dienst jeugd & sport, 014 33 05 07, sportdienst@gemeentemol.be