Naar inhoud
Gemeente Mol

Voorstel van 216.000 euro snelle coronasteun voor Molse verenigingen

steun
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 25 juni 2020

Om de eerste financiële noden van onze Molse verenigingen te helpen lenigen, wil het college van burgemeester en schepenen versneld 216.000 euro extra subsidies uitkeren. De gemeenteraad spreekt zich tijdens de zomerzitting van 27 juli uit over het voorstel. Als de gemeenteraad het licht op groen zet, volgt de uitbetaling zo snel mogelijk. De vereiste centen komen van de 570.000 euro die door de Vlaamse overheid aan onze gemeente werd toegezegd om het verenigingsleven te ondersteunen. Voor de besteding van de resterende financiële middelen willen we het verenigingsleven op langere termijn versterken. In het najaar bespreken we samen met de verenigingen hoe we deze tweede fase best inhoudelijk invullen.

De coronacrisis berokkent elke vereniging financiële schade. De exacte impact verschilt van vereniging tot vereniging. Al tijdens de coronacrisis stonden we in nauw contact met de verenigingen en peilden we naar hun financiële en andere noden. De afgelopen weken bespraken we in verschillende adviesraden de reacties en antwoorden van de verenigingen. Midden deze week kwam onze financiële coronacel samen om alle informatie van de verschillende afdelingen te verzamelen, waarbij tegelijkertijd een voorstel werd uitgewerkt. Om op korte termijn te helpen met de meest acute financiële noden, kiest het college van burgemeester voor een snelle uitkering van extra subsidies.

Verdeling tussen verenigingen
Voor de verdeling tussen de verenigingen baseren we ons op de bestaande subsidiereglementen en bedragen. Zo voorzien we een extra uitkering van het laatste subsidiebedrag, wat voor elke vereniging voor dit jaar een verdubbeling van de gemeentelijke subsidies betekent.

We passen deze maatregel toe voor alle subsidiereglementen die gelden voor de jeugdverenigingen, sportclubs, socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen en verenigingen voor mensen met een beperking.  Elk reglement volgt daarbij zijn eigen logica, gebaseerd op de specifieke werking van elk type vereniging.

Samengeteld betekent dit volgende extra financiële ondersteuning die aan de gemeenteraad van 27 juli zal worden voorgelegd. Onderstaande bedragen zijn afkomstig uit een eerste berekening en worden mogelijk nog licht verfijnd voor de finale beslissing door de gemeenteraad.

  • Sportclubs (inclusief de werking van de G-sporten):132 000 euro
  • Jeugdbewegingen: 34 500 euro, aangevuld met de veiligheidspakketten die we ter beschikking stellen om de zomerkampen veilig te laten verlopen.
  • Cultuurverenigingen (socio-culturele verenigingen &  amateurkunsten): 33 000 euro
  • Seniorenverenigingen, verenigingen voor mensen met een beperking en ziekenzorgorganisaties: 17 000 euro

Snelle uitbetaling
Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, willen we de extra subsidies zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de verenigingen en de clubs. Vermoedelijk hebben we op dat moment het geld van Vlaanderen nog niet ontvangen, waardoor dit bedrag vanuit de gemeentekas zal worden voorgefinancierd.

Verdere besteding
Voor het restbedrag van 354.000 euro is er dus nog geen finaal voorstel én kijken we naar ondersteuning van het verenigingsleven op langere termijn. Verschillende denkpistes worden hiervoor de komende maanden in samenspraak met de adviesraden besproken en uitgewerkt.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be