Naar inhoud
Gemeente Mol

Resultaten 3xG-studie naar kankergevallen in onze regio bekend

3xG-studie
vrijdag 26 juni 2020

Het aantal kankergevallen in de regio Mol-Dessel-Retie ligt voor de meeste vormen op vergelijkbare niveaus als in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse 3xG-studie gezondheidsonderzoek kankergevallen. Sommige kankertypes komen in onze regio zelfs minder voor. De cijfers wijzen wel op meer kinderleukemie en schildklierkanker bij mannen. Verder onderzoek moet uitwijzen of het hier gaat over toeval of dat er een achterliggende oorzaak met specifieke risicofactoren bestaat. In de tussentijd blijven een aantal essentiële preventiemaatregelen belangrijk.

De 3xG-studie (Gezondheid-Gemeenten-Geboorten) onderzoekt de gezondheid van de inwoners in Mol, Dessel en Retie, de gemeenten die laag- en middelactief radioactief afval opslaan. In opdracht van NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) en partnerschappen STORA (Studie- en Overleggroep Radioactief Afval) en MONA (Mols Overleg Nucleair Afval) volgen de onderzoekers elke vijf jaar onder meer de ziekte- en sterftecijfers in onze regio op, waaronder ook het aantal nieuwe kankergevallen bij volwassenen en kinderen.

Analyse

Voor de kankeranalyses baseren de onderzoekers zich op gegevens van de Stichting Kankerregister voor de periode 2008-2017. De cijfers voor onze regio worden daarbij vergeleken met de rest van Vlaanderen, rekening houdend met verschillen in bevolkingsdichtheid en leeftijd. Het gaat om anoniem gemaakte gegevens. De kankerdiagnoses worden geregistreerd op locatie, door middel van de postcode op moment van de diagnose.

Kanker bij volwassenen

Voor de meeste vormen van kanker zijn de cijfers vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. Borstkanker bij vrouwen en leverkanker, longvlieskanker en prostaatkanker bij mannen komen zelfs minder voor dan gemiddeld. Schildklierkanker komt wel 1,4 keer meer voor bij mannen in onze regio. Dit verschil is statistisch onvoldoende groot en kan toevallig zijn.

Kinderleukemie

De meest voorkomende kankers bij kinderen in Vlaanderen zijn leukemie, lymfomen en tumoren van het centraal zenuwstelsel. Die laatste twee kwamen in de periode 2008-2017 ongeveer even vaak voor bij ons als in de rest van Vlaanderen. Kinderleukemie kwam in onze regio op die 10 jaar in totaal 7 keer voor. Dat is 1,7 keer hoger in vergelijking met Vlaanderen, maar het verschil is statistisch niet significant. Dit betekent dat er onvoldoende gevallen zijn om uitspraken te doen voor de hele regio. Als we kijken naar de periode 2006-2016 kwam leukemie 2,5 keer meer voor. Dat verschil is statistisch wél van belang. Toch is voorzichtigheid geboden bij het vastknopen van conclusies aan de cijfers, omwille van de lage absolute aantallen van nieuwe gevallen in een kleine regio. Toevalligheden kunnen hierin een grote rol spelen.

Wat nu?

De verhoogde cijfers voor schildklierkanker en kinderleukemie vereisen verdere opvolging. Ook de verschillende risicofactoren van kinderleukemie vragen bijkomend onderzoek. Mogelijk is er meer risico op kinderleukemie als verschillende risicofactoren tegelijkertijd aanwezig zijn. Het is belangrijk om iedereen ervan bewust te maken dat ze goed gekende risicofactoren van kanker, zoals blootstelling aan pesticiden, medische beeldvorming met ioniserende straling, roken en alcoholgebruik, zoveel mogelijk moeten beperken.