Naar inhoud
Gemeente Mol

 ‘Kanjerkamp’ in MooiMol geeft kinderen vliegende start in september

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 15 juni 2020

In MooiMol geven we kinderen uit de lagere school en de eerste graad van het (gewoon) secundair onderwijs met leerachterstand een extra ruggensteuntje via de zomerschool. Daarom lanceren we een ‘Kanjerkamp’ van 10 tot en met 21 augustus. Tijdens het kamp staan bijleren, nieuwe vrienden maken, sport én spel centraal. Het educatieve voormiddagprogramma wordt uitgewerkt op basis van de noden van de deelnemers in kaart gebracht door de klassenraad. In de namiddag staan sport, kunst, cultuur, natuur en spel op het programma. Vrijwillige leerkrachten, onze Molse Vedettes, werken het Kanjerkamp uit. Het doel: kinderen een onvergetelijke tijd bezorgen en hen een vliegende start geven in september!

Een checklist die overlopen wordt tijdens de klassenraden bepaalt of een kind al dan niet in aanmerking komt voor het Kanjerkamp. Komt je kind in aanmerking? Dan verneem je dat via de school en kan de school – na jouw goedkeuring – je kind inschrijven voor het Kanjerkamp.

Het al dan niet deelnemen aan het kamp heeft geen invloed op het behalen van een A-attest of B-attest.

Voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs voorzien we een taal- en sportweek. Zij kunnen niet deelnemen aan het ‘Kanjerkamp’.

Hoeveel groepen zijn er in het Kanjerkamp?
Het Kanjerkamp bestaat uit acht groepen van 10 tot 14 kinderen. Elke groep wordt begeleid door twee Molse Vedettes:

  • vijf groepen voor kinderen uit het (gewoon) lager onderwijs
  • twee groepen voor de eerste graad van het (gewoon) secundair onderwijs
  • één groep voor (ex-)OKAN- leerlingen, dit is de onthaalklas voor anderstalige leerlingen in het secundair onderwijs

Taal- en sportkamp voor kinderen met taalachterstand
Leerlingen lager onderwijs, die geen leerachterstand, maar wel een taalachterstand hebben, kunnen deelnemen aan de taal- en sportweek (17 augustus). Het gaat om kinderen uit de 3de kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar, zowel uit gewoon als buitengewoon onderwijs.

Hiervoor kan je wel vrij inschrijven: www.gemeentemol.be/grabbelpas.

Hoe ziet een Kanjerkamp-dag eruit?
Een Kanjerkamp-dag start om 9 uur en eindigt om 16 uur:

  • 9-12 uur: het bijwerken van leerstof en schoolse vaardigheden in een zomerse context
  • 12-13 uur: middagpauze
  • 13-16 uur: ontdekken en doen: sporten, spelen, kunst, cultuur en natuur staan centraal

Voor de kleine groepjes met kinderen van dezelfde leeftijd, voorzien de Molse Vedetten een programma op maat. Dankzij de checklist en het nauwe contact met de klasleerkracht kennen onze Vedetten de struikelblokken voor elk kind en spelen ze hier doelgericht op in.

Wie begeleidt het Kanjerkamp?
De Molse Vedetten zijn:

  • leerkrachten die zich vrijwillig engageren om het kamp uit te werken,
  • ondersteuners van de leerkrachten (bijvoorbeeld stagiaires) die helpen bij het uitwerken en realiseren van het aanbod,
  • vrijwilligers die het vrijetijdsaanbod uitwerken, bijvoorbeeld monitoren, sportcoaches, leerkrachten muziek of plastische opvoeding,…
  • vrijwilligers zorgen voor middagtoezicht en logistieke ondersteuning.

De Molse Vedetten worden intensief begeleid door Schoolmakers, een organisatie die leer- en veranderprocessen in scholen ondersteunt. Dankzij deze begeleiding genieten ze zowel tijdens de voorbereidingsmomenten als tijdens de kampdagen van feedback en tips. Bovendien kunnen ze als voorbereiding een opleiding volgen rond innovatieve onderwijstechnieken.

Waarom een Kanjerkamp?
De effecten van corona op (kwetsbare) kinderen zijn enorm groot. Verschillende kinderen liepen een leerachterstand op. Daarnaast krijgen niet alle kinderen de kans om deel te nemen aan het reguliere vrijetijdsaanbod waar er leerrijk spel-contact is met andere kinderen. Als gemeente streven we naar een kindvriendelijk beleid waarin maximale kansen voor alle kinderen centraal staan.

Het ‘Kanjerkamp’ is dus meer dan een ‘zomerschool’ waarin kinderen met leerachterstand extra leerkansen krijgen. We focussen ook op ontdekken, ontwikkelen, vrienden maken en vrije tijd.

Het ‘Kanjerkamp’ is een initiatief van alle schoolnetten in onze gemeente in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.

Meer info: afdeling onderwijs en kinderopvang, 014 33 15 91, zomerschool@gemeentemol.be