Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 3 juni: 'Acute medische fase achter de rug'

Medisch verslag 3 juni
woensdag 3 juni 2020

Tijdens de medische coördinatievergadering van 3 juni stelden we samen vast dat de acute medische crisis achter de rug is. Dit betekent dat de vaste frequentie voor de medische coördinatievergaderingen stopt, maar dat er uitsluitend nog ad-hoc wordt overlegd.

Alle deelnemers van het overleg bedankten elkaar uitvoerig voor de voortreffelijke samenwerking de afgelopen maanden. De manier waarop woonzorgcentra, zorginstellingen, huisartsen, gemeentebestuur en ziekenhuis de afgelopen maanden in Mol samenwerkten en elkaar ondersteunden, is een voorbeeld voor talrijke regio’s. Bij een eventuele tweede golf starten we uiteraard het medisch coördinatieoverleg meteen op volgens de noodzaak op dat moment.  

Heilig Hartziekenhuis

  • Het ziekenhuis telt op dit moment nog 5 coronapatiënten. Niemand ligt nog op intensive care met kunstmatige beademing.
  • Het ziekenhuis benadrukt dat de aangepaste bezoekregeling strikt moeten worden nageleefd. In principe kom je alleen naar een artsenconsultatie. Slechts in bepaalde gevallen is begeleiding toegestaan. Volg altijd en overal de richtlijnen van de onthaalmedewerkers. Je vindt hiervoor alle informatie op azmol.be.
  • De terugkeer naar de normale werking van het ziekenhuis verloopt stapsgewijs. Nu de adrenaline van de crisis stilaan wegvalt, wordt de emotionele en fysieke impact op de medewerkers en de verschillende ziekenhuisteams duidelijk.
  • De medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis hebben – net zoals alle medewerkers in de zorgsector – ontzettend hard gewerkt in uiterst moeilijke en emotioneel zware omstandigheden. Vele medewerkers kijken uit naar een deugddoende vakantie om te bekomen van de afgelopen periode.
  • Het ziekenhuis is enorm dankbaar voor de gratis ondersteuning die ze de afgelopen maanden hebben gekregen van de psychotherapeuten van Groei(s)Tof uit Westerlo. Zorgmedewerkers zijn mentaal enorm sterk, zo bewezen ze de afgelopen weken. Toch werd de individuele ondersteuning en opvolging door vele medewerkers enorm gewaardeerd.

Coronawachtpost

  • Ook de coronawachtpost zit in een afbouwscenario. Op dit moment werden in Den Uyt 594 testen afgenomen, waarvan 556 gekende resultaten. In totaal testten 12 mensen positief (2,15%). Het virus is nog niet volledig verdwenen, maar wel zeer sterk teruggedrongen.
  • In samenspraak met de overige coronawachtposten in de regio werd afgesproken dat de post in Mol uitsluitend in de namiddag patiënten blijft ontvangen voor klinische onderzoeken en coronatesten. De eerste dag na het weekend – traditioneel drukker – zal de coronawachtpost ook in de voormiddag open zijn.
  • Voor de overige voormiddagen wordt een beurtrol afgesproken met Geel en Herentals, waarbij Mol in de week van 8 tot en met 12 juni zowel in de voor- als namiddag blijft functioneren.
  • Tegen de zomervakantie sluit de coronawachtpost in Mol, waarna de testen en onderzoeken in Geel en Herentals zullen gebeuren.
  • Achter de schermen werden de draaiboeken voor de coronawachtpost helemaal op punt gesteld, zodat – indien nodig – in het najaar bij een mogelijke tweede golf meteen kan herstart worden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be