Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur verdeelt 33.000 euro over cultuurverenigingen

0206 subsidies cultuurverenigingen
woensdag 3 juni 2020

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 14 mei over de verdeling van de subsidies voor cultuurverenigingen, voor de activiteiten georganiseerd in 2019. Eerder gaf ook de cultuurraad al groen licht voor de verdeling van de gelden. Dit jaar gaat het om een totaalbedrag van 33.000 euro. 85 verenigingen dienden een subsidiedossier in.

Er zijn 118 verenigingen aangesloten bij de cultuurraad. Niet alle verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie, bijvoorbeeld omdat ze al via een andere weg financieel ondersteund worden door het gemeentebestuur. 85 verenigingen dienden een geldig dossier in en ontvangen een bedrag. Van het beschikbare subsidiebedrag wordt 70% voorbehouden voor de basiswerking (de dagelijkse werking met de ‘gewone’ activiteiten) en 30% voor de bijzondere werking (bijvoorbeeld professionele ondersteuning, aandacht voor erfgoed, betrekken van kansengroepen) van de vereniging.

Beste scores in euro – amateurkunsten

KH St. Odrada Millegem 1.421,89 euro
Harmonieorkest Rauw 1.259,89 euro
KF St. Jozefsgilde 1.061,89 euro
Gregoriuskoor 906,36 euro
Mi Cara Canta 802,19 euro

Beste scores in euro – socio-cultureel

Natuurgidsen De Gagel 822,80 euro
DiVoGe 758,54 euro
KWB Achterbos 591,37 euro
FVV (Forum Vlaamse Vrouwen) 539,94 euro
Natuurpunt 539,94 euro

Meer info: cultuurdienst, 014 33 08 93, cultuurdienst@gemeentemol.be