Naar inhoud
Gemeente Mol

Renteloze lening van 50.000 euro voor Chiro Ambiorix & Paragon Gompel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 2 juni 2020

Chiro Ambiorix & Paragon Gompel krijgt van het gemeentebestuur een renteloze lening van 50.000 euro. De vereniging gebruikt deze financiering voor het realiseren van een nieuwbouw (sanitaire blok) in de Onze Lieve Vrouwstraat.

Het gemeentebestuur verleent renteloze leningen aan cultuur-, jeugd- en sportverenigingen om ze te ondersteunen bij bouwen van en verbouwingswerken aan infrastructuur of de aankoop van gebouwen en gronden.

Renteloze lening cultuur-, jeugd-, sportsector

Onlangs wijzigde het reglement ‘renteloze lening cultuur-, jeugd-, sportsector’. Voortaan moeten verenigingen maar 85 % van het geleende bedrag terugbetalen. Bovendien wordt het maximum te lenen bedrag opgetrokken naar 100.000 euro. Meer info vind je op www.gemeentemol.be > vrije tijd > verenigingen.

De belangrijkste wijzigingen in het reglement:

  • De bedragen van de lening zijn verruimd. Waar je vroeger minimum 10.000 euro en maximum 75.000 euro kon lenen, kan je nu minimum 7.500 euro en maximum 100.000 euro lenen.
  • Aan de lening wordt nu ook een infrastructuursubsidie gekoppeld. De vereniging moet maar 85 % van het geleende bedrag terugbetalen. Bijvoorbeeld: een vereniging die 100.000 euro leent voor een periode van 10 jaar, moet gedurende 10 jaar jaarlijks 8.500 euro terugbetalen. Op het einde betekent dit in dit voorbeeld dat de gemeente 15.000 euro van de lening zelf ten laste neemt en dat de vereniging bovendien geen intresten betaalt op de lening. De vereniging kan wel alleen lenen voor effectieve kosten die ze maakt voor nieuwbouw, verbouwingen of aankoop van haar infrastructuur en dit na aftrek van eventuele opbrengsten en andere subsidies.

Ook verenigingen die op dit moment al een renteloze lening hebben, profiteren nog gedeeltelijk mee van de nieuwe regeling. Zij moeten van het nog openstaande deel van de lening ook maar 85 % terugbetalen.

Meer info: financiële dienst, 014 33 09 41, financien@gemeentemol.be