Naar inhoud
Gemeente Mol

Heropstart onderwijs heeft effect op werking buitenschoolse kinderopvang

Effect heropstart onderwijs op werking BKO
vrijdag 29 mei 2020

Omdat de scholen vanaf 2 juni openen voor alle leerlingen uit het kleuteronderwijs en vanaf 5 juni de lagere school, passen we noodgedwongen opnieuw de opvanggroepen van de buitenschoolse kinderopvang aan. We maken twee strikt gescheiden groepen van kleuters en lagere schoolkinderen. De opvang gaat door op school of in een kinderclub, afhankelijk van de beschikbare plaats. Een maximumcapaciteit van twee groepen per school blijft gelden. Ouders die nood hebben aan voor- en naschoolse opvang vullen een verklaring op eer in en schrijven in via i-School. We danken onze begeleid(st)ers en coördinatoren voor de enorme flexibiliteit die ze aan de dag leggen om de kinderen veilig op te vangen in deze almaar wijzigende situatie.

Door de voortdurend wijzigende communicatie en regelgeving vanuit de hogere overheid is het voor onze diensten niet eenvoudig de opvang te organiseren. De heropening van onze scholen leidt tot een aantal noodzakelijke aanpassingen voor de organisatie van onze voor- en naschoolse opvang. Een strikte scheiding tussen kinderen van de noodopvang en kinderen die naar school gaan is niet meer aan de orde. Wel vangen we vanaf 2 juni kleuters en lagere schoolkinderen op in strikt gescheiden groepen.

Zowel schoolgaande kinderen als kinderen die tijdens de schooluren de noodopvang gebruiken, komen ook in aanmerking voor onze voor- en naschoolse opvang.

Op dit moment zijn er 392 beschikbare plaatsen, dit zijn evenveel opvangplaatsen in vergelijking met niet-coronatijden. De strikte richtlijnen van vaste kinderen per groep maakt dat we in totaal minder kinderen kunnen opvangen.

De medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang dragen ook tijdens de schooluren hun steentje bij.

Coronarichtlijnen

Volgende coronarichtlijnen blijven behouden:

 • We organiseren de opvang per school en niet per kinderclub. Op die manier behouden we de eerder gerealiseerde 13 opvanglocaties voor hetzelfde aantal lagere scholen.
 • Voor elke school voorzien we twee groepen van elk maximum 14 kinderen. Eén groep kleuters en één groep lagere schoolkinderen.
 • Binnen elke groep moet het steeds om dezelfde kinderen gaan, wat uiteraard onze opvangcapaciteit inperkt.
 • De twee groepen worden in verschillende locaties opgevangen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in een school of in een kinderclub. We informeren de ouders die inschrijven hierover.
 • Ook onze begeleidsters werken zo veel mogelijk vast in één van de groepen. Zo vermijden we onnodige contacten en beperken we het eventuele besmettingsrisico.
 • De kinderen worden nooit gemengd, ook niet bij plaatsgebrek in één van beide groepen.
 • Deze aangepaste aanpak op meer locaties dan onze bestaande kinderclubs, verhoogt fors de druk op onze personeelscapaciteit. Deze aanpak is uitsluitend haalbaar met  aangepaste opvanguren. De opvang is voorschools beschikbaar van 7.30 tot 9 uur en naschools van 15 tot 18.15 uur, op woensdag van 12 tot 18.15 uur. We volgen de uren strikt op, zodra dit mogelijk is breiden we de opvanguren opnieuw uit.

Voor wie is er kinderopvang?
Door deze forse capaciteitsdaling vragen we ouders om hun kinderen voor- en naschools zo veel mogelijk thuis op te vangen of via het toegelaten eigen sociale netwerk. Onze voor- en naschoolse opvang staat in deze crisisperiode dus uitsluitend open voor kinderen waarvan beide ouders buitenshuis werken. Dit moet gestaafd worden met een attest van de werkgever.

Ik heb voor- en naschoolse opvang nodig, wat nu?
Als je al eens gebruik maakte van de opvang dan:

 1. bezorg je een ingevulde verklaring op eer aan onze dienst buitenschoolse kinderopvang via het mailadres bkomol@gemeentemol.be. Je scant het formulier in of neemt een duidelijke foto. Je laat dit attest (achteraf) bevestigen door je werkgever.  
 2. Onze dienst buitenschoolse kinderopvang beoordeelt per school en per opvanggroep alle inzendingen.
 3. Elke ouder wordt geïnformeerd of er al dan niet voor- of naschoolse kinderopvang beschikbaar is.  
 4. Pas wanneer jouw werkgever je verklaring op eer bevestigt, kan je  jouw kinderen inschrijven via I-school.

Nog nooit van onze buitenschoolse kinderopvang gebruik gemaakt? Vul dan eerst dit e-formulier in. Op basis van deze gegevens maken we een account aan in ons reservatiesysteem. De verklaring op eer bezorg je op dezelfde manier aan ons (zie stap 1). 

Toekomst?
We houden deze aangepaste werking aan zolang het nodig is volgens de coronarichtlijnen. In nauwe samenspraak met de scholen monitoren we de komende weken het verdere verloop.

Meer info: dienst buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be